Styrelsemöte 180612

Närvarande:

Thomas Gantelius, Reine Dahlberg, Tomas Hedman, Aime Gummesson, Per Johansson, Maria Starrin, Cathrine Kvarnström, Håkan Liljegren

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§4. Kassören

Vårkonserten har gått plus, hur mycket är inte klart än då inte alla fakturor kommit in än. Det finns ca 250’ på kontot.

§5. Musiklärarna

Det är bara Aime kvar som musiklärare just nu så det behövs en ny musiklärare till musikklasserna. En annons har legat ute och flera sökande har redan kommit in. Tre intervjuer har redan varit och tre till ska intervjuas så det finns goda förhoppningar om att hösten ska kunna starta på ett bra sätt.

§6. Vårkonserten – uppföljning

Vårkonserten blev en intensiv dag i och med att vi flyttade en dag för att inte krocka med vårruset. Vi behöver se till att börja i tid med planeringen. Vi behöver också komma ihåg att vi behöver några som hjälper till att plocka ihop efteråt. Konserten flöt på bra men till nästa år är det önskvärt att ha två repdagar innan.

§7. Uppmuntringsstipendier

Ett brev har kommit in om att det skapar oro i klasserna. Vi behöver fundera på hur vi ska hantera det framöver och ett förslag var att ta upp frågan på årsmötet. Ska vi ha det kvar behöver vi göra det väldigt tydligt om både hur och varför.

§8. Facebook

Förfrågan Hr kommit in om att publicera reklam via vårt Facebook flöde men vi beslutade att vi bara ska ha sådant som rör våra musikelever.

§9. Övriga frågor

Nya föräldrar som kommer in efter åk 4 behöver få info om föräldraföreningen. De kommer nya elever i flera klasser så vi behöver hålla koll redan till hösten.

§10. Nästa möte

21:a augusti kl 18 i Musikhuset

§11. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.