Styrelsemöte 17-11-16

Närvarande:

Cathrine Kvarnström, Carl-Henrik Ljungquist, Lisa Lindblom, Malin Lindkvist Skogar, Reine Dahlberg, Thomas Hedman, Maria Starrin, Håkan Liljegren

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet öppnat

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes, Cathrine hade några övriga frågor och även Maria.

§3 Föregående protokoll

Godkändes

§4 Kassören

Inget från kassören. Per har inte tagit över från Jeanette än.

§5 Musiklärarna

Ingen musiklärare närvarande men enligt info från Aime går planerna runt Lucia går bra. Bra kontakt med produktionsgruppen. Det var många på informationsmötet inför åk 4. Stockholmsresan men 9-orna var bra och så även resan till Annie på Säffle Opera. SR kommer att spela in luciakonserten.

§6 Luciakonserterna

Gradänger ska byggas måndag i luciaveckan och produktionsgruppen flyter på och det verkar komma in ersättare i ledningen av gruppen.

§7 Webben och Facebook

Vi pratade om vilken information som ska finnas på webben och pratade om följande:

  • Tröjbeställning
  • Stadgar
  • Info om stipendier (kanske formulär)
  • Info om bidrag till klassresor
  • Presentera styrelsen

Vi beslutade att alla tittar och tänker till så tar upp det igen efter jul / nyår.  Aime kan nu också publicera direkt på i vår Facebook-grupp.

§8 Övriga frågor

Vi behöver ha en telefonlista för styrelsen.

Rektorerna har skickat ett mail där de efterfrågar två olika filmer. Vi skickar tillbaka frågan till rektorerna och ber att de kommer med så nästa gång vi kan diskutera tillsammans hur vi ska lösa det. Vi försöker och själva fundera på hur vi tycker att det skulle kunna gå till.

§9 Nästa möte

Vi bokar preliminärt den 10:e eller 17:e januari så får vi se vilket datum som passar rektorerna bäst.

§10 Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat