Styrelsemöte 171017

Närvarande:

Berit Ekespong, Reine Dahlberg, Maria Starrin, Cathrine Kvarnström, Aime Gummesson, Håkan Liljegren, Malin Lindquist Skogar, Lisa Lindblom, Carl-Henrik Ljungkvist

§1 Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2 Övriga frågor

Aime hade två punkter ang Facebook och en ekonomisk fråga

Cathrine hade en återapportering från möte

§3 Föregående mötesprotokoll

Protokollen från styrelsemötet den 22 aug och den 19 sep godkändes

§4 Kassör

Kassören var ej närvarande, men ekonomin är för närvarande god.

§5 Musiklärarna

Vi beslutade att det var OK att betala 1000:- x 3 till de gamla elever som ställer upp som musiker för konserterna i Skårekyrkan med åk 5.

Inför höstkonserten är programmet nu spikat

Åk 9G har ätit lunch med 4C.

Förfrågningar om luciatåg har börjat strömma in och Aime försöker att fördela det så jämt det går

Det har kommit in en förfrågan om ett luciatåg här på skolan, men det är inte riktigt klart än och det kan vara svårt att få till det i och med att eleverna är så pass upptagna med repetitioner och andra luciatåg.

4C ska till Gustav Fröding och sjunga den 8:e november.

§6 Luciakonserter

Repetition inför luciakonserterna är i full gång. Det har varit flera träffar med Lena Gynnemo från Wermland Opera. Karin Lilja är med och sköter koreografi. Fredrik Lindholm kommer också att vara med som extra trummis. Biljetter släpps 26:e okt. Båda konserterna blir klockan 16 den 9:e och 10:e dec.

Produktionsgruppen är också igång inför genrep och konserter. Produktionsgruppen behöver också fylla på med ansvariga inför framtiden.

§7 Övriga frågor

Aime undrade om hon kunde få lägga ut på Facebook och vi beslutade att det var OK.

Aime hade en fråga om utskick via skola.karlstad.se eller om vi även ska skicka ut papper. Vi pratade om att vid stora evenemang som

Cathrine rapporterade från mötet med skolledningen tidigare idag. De hade ett förslag om att starta en arbetsgrupp som skulle kunna jobba med information om vad som händer i musikklasserna. Vi biföll idén och bestämde att bjuda in skolledningen till nästa möte.

Det finns försäkring som täcker eleverna under bussresan till Stockholm.

Mailadresser till samtliga styrelserepresentanter behövs också hemsidan

§8 Nästa möte

16:e november kl 18:00 i musikhuset.

§9 Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat