OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 18-09-17

Närvarande:

Lisa, Pernilla, Aime, Alice Maria, Tomas H, Petter, Carl-Henrik, Cathrine

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3. Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Aime Gummesson

 §4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§5. Kassören

Cathrine meddelade (från kassören) att allt var klart inför bokslutet. Erik Sundström (revisor) har godkänt.

En fråga som skickades med från kassören P var om vi kan förenkla utbetalningen av stipendier

§6. Musiklärarna

Musiklärarna:  Info om KCCC (förhandling fortsätter) Maria Alm ska bjuda in alla parter till ett möte för att alla ska ses samtidigt och saker och ting kan klaras upp.

Aime, Alice har inte fått så mkt tid att tillsammans sitta ner och planera utan det har varit rivstart på alla plan. Vi upplever att klasserna känner trygghet med oss båda och det är goa klasser som vill musicera.

Inplanerat är. 

  • Sopplunch för åk 4 6 november kl.12
  • Höstkonsert 7-9 där det blir lite av det vi jobbar med för tillfället. Återkommer med datum
  • Mäster Wolfgang 4-6 för inbjudna klasser i Karlstads området samt konsert kvällstid. Återkommer med spikat datum även här
  • 22 mars, däremot, så ska vi 4-9 vara med på en konsert i Sundsta aulan med Star for life.

§7. Valberedning/produktionsgrupp

Revisorer finns för nästa år: Jessika ?(5c) och Jesper Mörtsell

Bra om alla som ska bli valda deltar på årsmötet 15 okt.

Styrelsen upplevde att det var svårt att få folk att ställa upp i 8g. Flera vh hamnar i ”nånanismen”. Svårt-det räcker nästan inte till på t ex lucia. Hur gör vi för att få engagemanget hos fler?

Alice berättade om ”gamla” elever som volontärer vid konserter

Lite oro i ”nya” ansvarsdelen i produktionsgruppen. Vilka är med? Eller kommer att engagera sig. Möte inplanerat 3 okt på Norrstrandsskolan

Vi pratade lokaler inför kommande evenemang, LLA, Spinneriet, utescenen i Mariebergsskogen, 6 juni-scenen på Sandgrund

§8. Årsmöte

15 okt kl.18 i musikhuset

Cathrine skickar ut info som Aime lägger ut på sajterna. Hon fördelar även ”vem-tar-med-vad” i fikaväg till mötet. Cathrine mailar styrelsen

§9. Infomöte

Infomöte åk 3 den 8 nov, torsdag. Cathrine är borta Kan Maria Starrin gå? Eller finns det någon annan som har möjlighet. 

§10. Övriga frågor

Matrikelfrågan pratades det om lite snabbt. Tag med punkten på Års/styrelsemötet. Kanske kan man maila ut en gång/år vilka som sitter i styrelsen samt vilket/vilka barn man sitter för. Vilka är engagerade

Uppmuntringsstipendiet pratade ordf. och vice tillsammans med rektorerna om på deras möte. Vecka 44 vill de att det ska informeras till kf i varje musikklass kring stipendiet och värdegrund. Arbetet kring det här tas med hela året inte bara något man gör lite snabbt när man nominerar. Vi avskaffar inte-utvecklar konceptet

Hur går arbetet vidare kring 25 års jubileum i vår?