Styrelsemöte 180117

Närvarande:

Per Johansson (Kassör), Håkan Liljegren, Maria Starrin, Cathrine Kvarnström (ordförande), Carl-Henrik Jungkvist, Tomas Gantelius, Lisa Lindblom, Anna Hjärpe (fram till och med §4), Sofia Hedberg (fram till och med §4), Berit Ekespong (Musiklärare)

§1 Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med några tillägg.

§3 Föregående protokoll

Godkändes

§4 Skolledningen

Det är 48 stycken som ska söka just nu men det kan komma till några som hört av sig de senaste dagarna. Planering inför antagningsveckan är igång.

Skolledningen vill gärna ta fram en eller två filmer om hur det är att gå i musikklass. En som är lite mer informativ och en som är lite mer reklaminriktad. Reklamfilmen är prio 1 just nu.

Håkan kollar med universitetet om det kan vara ett lämpligt projekt.

Affisch och folder fungerar men kanske behöver uppdateras inför nästa läsår.

§5 Justeringsmän

Eftersom vi vid detta möte behövde välja firmatecknare valde vi Maria Starrin och Tomas Gantelius till justerare för dagens protokoll.

§6 Kassören

Vi hade en verifikation på en bussresa till Säffle som vi hade beslutat via mail så den verifikationen är OK.

202 personer har betalat medlemsavgiften.

Vi fick in 70 000 för luciakonsertena.

I kassan finns just nu 282 985kr på vårt plusgirokonto.

Per reder ut en eventuell molntjänst för bokföringen.

§7 Musiklärarna

Musiklärarna ville tacka för samarbetet vid luciakonserterna. Det finns en liten tanke att se om det skulle kunna gå att vara med i Musikhjälpen nästa år på något sätt. Formen är inte alls bestämd utan det är mer som en tanke än så länge.

Nu övas vårlåtar. Men Vårkonsert är inte bokat datum för än. Runt v21 eller v22. Vi behöver fundera på betallösning inför vårkonsert.

9:orna har börjat fundera på sitt spex.

6:orna ska ha en litet avslut för mellanstadiet och diskussionen har startat, men det finns inget beslutat än.

§8 Luciakonserterna, uppföljning.

Det fungerade jättebra med hela arrangemanget. I år gick två personer med ledningen av och gick bredvid och nästa år går Anna och Maria bredvid så det blir en mjuk övergång. Vi behöver en tydligare information om att det är tillåtet att komma på genrepet även om man inte står på listan.

§9 Webben och Facebook, uppföljning av förra mötet

Informationen om tröjor behöver lyftas upp så den blir lättare att hitta.

§10 Styrelsen

Styrelsen valde Per Johannson, 700507-0631 och Cathrine Kvarnström, 670508-6202 att var för sig få teckna för föreningen. Denna punkt ansågs omedelbart justerad.

§11 Övriga frågor

En påminnelse om att ansökan till klassresor ska vara inne senast den 31:a mars.

Vi behöver se till att vi inte missar de val som ska göras av personer inför årsmötet.

§12 Nästa möte

7:e mars kl 18 i Musikhuset

§13 Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.

 

Justerat av

 

_______________________________ _______________________________
Maria Starrin Tomas Gantelius