Styrelsemöte 180502

Närvarande:

Thomas Gantelius, Berit Ekespong, Lisa Lindblom, Maria Starrin, Carl-Henrik Ljungqvist, Tomas Hedman, Reine Dahlberg, Per Johansson(Kassör), Cathrine Kvarnström (ordförande)

§1​ Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2​ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3​ Föregående protokoll

Bordlades då protokollet inte var klart.

§4​ Kassören

Klasserna har fått bidrag och ersättning för uppträdande. Det finns efter utbetalningar drygt 200’ i kassan.

§5​ Musiklärarna

Övning inför vårkonserten pågår för fullt. Niorana håller på med sin del och har övat dans.

Det har varit bra sökande till de restplatser som finns.

24/5 har 6:orna en liten soaré kl 18:00

28/5 är det vårkonsert

§6​ Vårkonserten – planering av vårt arbete den 28 maj + uppmuntringsstipendier

Thomas håller på arrangerar för musiker. De får ersättning med 5000kr och Thomas får 7000kr.

Korreografen är klart och kommer att få ersättning för sin resa. Aime har kontakten och vet mer.

Hannes Larsson från en medieklass kommer att sköta ljuset och är lovad 1000kr i ersättning

Ljudet får vi låna från Sundstagymnasiet. Reine sköter ljudet och får 500kr/h

Per ordnar biljetter och 6 presentkort till bio a 150:- och ser till att det finns lite växel i kassan.

Styrelsen ska vara på plats senast 17:15

Vi behöver veta hur många biljetter vi kan sälja.

Det finns en app som vi kan se att det har betalat.

§7​ Musikstipendierna -beslut

Fyra ansökningar har kommit in och samtliga verkade ok. Men beslut tas av representanter i åk fem tillsammans med

§8​ Övriga frågor

En klassrepresentant för åk 7 blir Petter Josteus.

8:e maj är det informationsmöte för blivande 4:or. Cathrine och ev någon mer kommer att närvara.

§9Nästa möte

Tisdag 12:e juni kl 18:00 hemma hos Maria Starrin, Gökstigen 11

§10​ Mötets avslutande

Catrine förklarade mötet för avslutat.