Styrelsemöte 180821

Närvarande:

Aime Gummeson, Tomas Gantelius, Tomas Hedman, Malin Skogar, Petter Josteus, Maria Starrin, Per Johansson, Carl-Henrik Ljungberg, Alice Jurström, Cathrine Kvarnström, Håkan Liljegren

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppet

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3. Föregående protokoll

Godkändes

§4. Kassören

Ca 230’ finns på banken. Vårkonserten gick ca 5000 plus.

§5. Musiklärarna

Vi har en ny musiklärare Alice Jureström som vi välkomnar extra mycket.

Mycket är ju i uppstart just nu och eftersom Alice är helt ny på skolan så är det en hel del som inte  är spikat än. Men…

Alice och Aime ska träffa Lena från Wermland Opera till veckan för att börja strukturera Luciakonserten. Det finns några datum för soppluncher till hösten. 4:orna har träffat 9:orna och det var lika trevligt och bra som vanligt.

§6. Valberedning

Nya revisorer behöver väljas och vice ordförande. Förslag till vice ordförande finns och valberedningen jobbar vidare med förslag till dessa poster.

§7. Produktionsgruppen

Marie Bryggegård och Lotta Dyhr Nilsson kommer att ha hand om produktionsgruppen i år. Förra året fungerade det bra och det finns en bra bas och vi fyller på med nya medlemmar.

§8. Info vid höstens föräldramöten

4:or har föräldramöte på tisdag där Cathrine kan representera från styrelsen.

Vi behöver alla se till att det finns folk till produktionsgruppen från varje klass (3 till produktionsgruppen + 1 listansvarig) och påminna om att vi alla behöver hjälpas åt till Lucia. Inbetalningskort ska delas ut.

§9. Övriga frågor

Cathrine och Carl-Henrik ska träffa rektorerna på tisdag.

Vi pratade om att göra en liten mapp med en presentation av musikklasserna från föräldraföreningen.

Uppmuntringsstipendier skulle kunna jobbas med lite mer under hela året och inte bara väljas strax innan vårkonserten. Vi funderar vidare kring detta.

§10. Höstens möten

  • Mån 17:e sep styrelsemöte,
  • Mån 15:e okt årsmöte och konstituerande styrelsemöte,
  • 28:e nov styrelsemöte.

Samtliga möten startar klockan 18:00

§11. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat