Styrelsemöte 19-01-09

Närvarande:

Tomas Gantelius, Reine Dahlberg, Per Johansson, Malin Skogar, Lisa Lindblom, Cathrine Kvarnström, Alice Jurström, Aime Gummesson, Pernilla Edström, Håkan Liljegren

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3. Förgåeende protokoll

Godkändes

§4 Kassören

318.103,84kr finns i kassan. Det är svårt att se vad som är medlemsavgift  och vad som är  12.100 i resultat ca 93.000 i resultat

§5 Musiklärarna & Luciakonserter

Lucia fungerade bra, men det blev en liten incident då orkestern ville ha varmt och eleverna ville ha ”luft” bakom scenen.

Det var lite småsaker, men det mesta fungerade bra. Det eventuella luciatåget som skulle varit på skolan höll på att ställ till det lite, men det redde upp sig till slut.

När vi träffar nya klasser i vår ska vi se till att skicka med ett brev som beskriver vad som förväntas av nya föräldrar.

våren

v 6 Blir det ansökningsdag med nya elever. Frida Johansson skulle kunna komma och köra lite afrikansk trumma med eleverna som inte får vanliga musiklektioner.

Det blir eventuellt lunchkonserter i Norrstrandskyrkan, men inget är klart än…

Musikklasserna funderar på att gå på ”Something rotten”. Vi tyckte att det var ett bra förslag och beslutade att föräldraföreningen. Aime kollar priser.

22:a mars blir det Star for Life då alla elever kommer att vara med.

§7 planering våren

Resebidrag

Ansökan till resebidrag ska vara inne innan 31:a mars

Resa i åk nio, är lite oklart men Cathrine kontaktar

åk 6 är på g med planeringen

valberedningen

ordförande, och revisorer behöver väljas.

vårkonsert

Blir någon dag i v 21.Dag och plats är inte klar än men Aime och Sofia jobbar vidare

Övriga frågor

Vi behöver börja fundera på CCC inför nästa lucia redan nu så att vi vet att allt fungerar som det ska.

§10. Vårens möten

Nästa möte 20:feb

Därefter kör vi 3:e apr, 8:e maj och 12:e juni.