Styrelsemöte 19-02-20

Närvarande:

Cathrine Kvarnström (ordförande), Alice Jurström, Malin Skogar, Per Johansson (kassör), Carl-Henric Ljungqvist (vice ordförande), Tomas Hedman, Reine Dahlberg, Lisa Lindblom (tillfällig sekreterare)

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

Till nästa möte är alla medlemmar av föräldraföreningen ombedda att ha läst igenom alla tidigare protokoll så de kan godkännas.

§4. Kassören

309 000 kr finns i kassan. Kassören ligger i fas med bokföringen. Planerade utgifter för våren är bidrag till klassresor för åk 6 & 9. Åk 9 har lyft frågan om de fick bidrag utbetalt i åk 6.

§5. Musiklärarna

  • Antagningsveckan har genomförts. 30 stycken har blivit antagna. Hittills har 22 tackat ja och ingen tackat nej. Det är ovanligt jämn könsfördelning vilket är positivt. 
  • Under antagningsveckan genomfördes en mycket uppskattad workshop med Frida och Mohammed. Även de andra klasserna på mellanstadiet tog del av detta. Norrstrandsskolan har tagit kostnaden för detta. Om Frida och Mohammed deltar under vårkonserten tar föräldraföreningen kostnaden för det.
  • Klasserna repar för fullt inför Star for life fredag 22 mars. Musiklärarna kommer maila ut förfrågan om föräldrahjälp före och efter konserten.
  • Klassresa för 9G är bestämd och bokad till Göteborg 28/5-1/6. Alice och Johanna kommer var med tis-ons. Alice undersöker möjlighet för klassen att få sjunga på Musikhögskolan.
  • Alice och Veronica (klassföreståndare i åk 6) planerar en ”mini-musikal” vid namn Den magiska bussen för åk 6 i aulan i slutet av terminen.
  • Info-möte för kommande åk 4 är planerat till 9 maj. Två representanter från föräldraföreningen behöver vara med. Cathrine håller på att knåpa ihop ett tydligt info-blad för detta tillfälle. 

§6. Möte med rektorerna/utvärdering Lucia

Carl-Henric och Cathrine träffade rektorerna igår (19/2). Utvärdering av Lucia sker i morgon (21/2) med Wermlands opera och skolledning. Cathrine informerar om vad som sägs i mail efter. 

§7. Vårkonserten

Diskuterar lokalfrågan inför vårkonsert. Sundstaaulan är bokad för rep 23-24/5 samt för konsert 27/5.

From juni 2019 tom hösten 2021 kommer Sundstaaulan inte kunna nyttjas med anledning av pågående renovering omkring den. 

§8. Övriga frågor

  • Marknadsföring. Kan vi får stöd av kommunens kommunikatörer? Alice undersöker möjligheten att arbeta mer med den här frågan.

§9. Nästa möte

Nästa möte planerat till 3 april kl. 18.00. (8 maj samt 12 juni är bokat efter detta.)

§10. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.