Styrelsemöte 19-04-01

Närvarande:

Carl-Henrik Ljungqvist , Alice Jurström, Aime Gummesson, Pernilla Edström, Cathrine Kvarnström, Malin Skogar, Håkan Liljegren, Petter Josteus, Per Johansson

§1. Mötets öppnande

Cathrine Förklarade mötet för öppnat.

§2. Val av sekreterare

Sittande sekreterare (Håkan)

§3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§4. Föregåendhär på skolane protokoll

Samtliga föregående protokoll kunde godkännas

§5. Kassören

Ej närvarande

§6. Musiklärarna

Åk 6-9 ska sjunga vid valborg vid entrén för högstadiet. Sedan går de till mellanstadiet och sjunger för dem.

Inför lucia går det inte att göra en extra föreställning då schemat är så tajt. Däremot är skolan välkommen till genrepet.

Medverkan i Star for Life var väldigt lyckat.

Åk nio medverkar i Norrstrandskyrkan på sopplunch 2 April

§7. Vårkonsert

Ellen Johannson ska hjälpa åk nio med koreografin. Musiker är inte klart inför vårkonserten.

Vårkonserten blir i Sundstaaulan den 27:e maj 18:30. Priset blir 120:- och barn (inklusive studenter 50:-) Alla som ska hjälpa till samlas 17:15. Vi behöver :

  • göra affisch. Håkan gör affisch efter info från Aime.
  • veta hur många vi får ta in i publiken
  • ha folk till att rodda efter konsert

Det blir ingen speciellt 25-årsjubileum utan vi tänker att det kanske är bättre att sikta på 30-år och kanske redan nu börja planera framåt vad gäller ekonomi, lokal, artister etc.

§8. Klassresebidragen, stipendieansökningar

I åk nio går 27 musikklasselever men 28 elever totalt i klassen. Ersättning utgår till musikklasselever så vi beslutade att betala för 27 elever. Ersättningen är 1500kr + 500 för en ”musikalisk aktivitet” så vi beviljar 54000 kr.

Åk 6 åker till Boda Borg och sover sedan på Sollaren och får 500kr per elev (29 st) så de får 14500kr

Stipendieansökningar behöver in senast 1 maj.

§9. Fråga från Örebro Universitet

En Jonathan Liljedahl har hör av sig angående ett forskningsprojekt och vill göra en intervju med föräldraföreningen. Vi föreslår att han får komma någon gång under vecka 34-35.

§10. Föräldrabrev

Cathrine har författat ett brev till de nya föräldrarna som vi tyckte var bra och filar vidare med de sista formuleringarna.

§11. övriga frågor

Inga

§12. Nästa möte

Tisdag 7:e maj kl 18:00 i musikhuset.