OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 19-09-30

Närvarande:

Cathrine Kvarnström, Håkan Liljegren, Alice Jurström, Linda Olsson Smith, Moa Näsström, Fredrik Lindholm , Carl-Henrik, Sofia Hedberg, Malin Skogar, Thomas Hedman, Claes Andersson

§1​. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2​. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3​. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§4. Fredriks punkt

Fredrik hade en fråga till rektorn ang att schemat känns ganska tajt speciellt i samband med idrotten där det blir många som ska duscha på kort tid. Sofia förklarade att Åk 7 har ny timplan och att de vet med sig att omklädningsrum och dusch inte är bra. Många elever uppskattar idrott varje dag, men skolan utvärderar fortlöpande.

Skynken till fönster är på gång och kommer snart. Skolan undersöker också möjligheten att få till en annan lösning med fler duschar, men där är inget klart ännu.

§5. Kassören

Bokslutet är på gång men annars är det inget speciellt

§6​. Musiklärarna

I år blir det ingen höstkonsert då det blir ett nytt tema inför Lucia med många nya låtar så det behövs energi till det.

4C har konsert i Norrstrandskyrkan

7:an ska troligtvis till Hagaborg

8:an ska förhoppningvis ut på stan och sjunga.

9:an jobbar inför en egen konsert

Inför våren finns ingen Sundsta-aula att vara i pga ombyggnad. Dock verkar det gå att hyra Mariebergsskogen men det blir en kostnad, men vi har inte så många alternativ utan får jobba vidare med de alternativ som finns.

Tröjor kanske behöver uppdateras och det skulle vara bra men en lite tunnare T-shirt så det inte blir så varmt. Fredrik kollar upp vad det skulle kosta att köpa in nya tröjor till samtlig elever.

§7​. Valberedning, årsmötesplanering

Valberedningen jobbar på med att hitta revisorer och ordförande.

Årsmötet blir den 11/11.

Vi behöver ta med lite fika till årsmötet men vi löser det via mail. Vi försöker att puffa för att få dit fler till årsmötet.

§8​. Luciakonsert

Planen är att Norrstrand och Hagaborg ska tåga med facklor till KCCC för att vara med på genrepet på fredagen. Se även und3r punkten musiklärarna.

§9.​ Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10​. Nästa möte

Blir efter årsmötet den 11/11

§11​. Mötets avslutande

Cathrin förklarade mötet för avslutat.