Styrelsemöte 19-11-18

Närvarande:

Vilka var kvar?

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Fastställande av styrelse och firmatecknare

Fredrik Lindholm tar över efter Cathrine som firmatecknare. Denna punkt anses som omedelbart justerad.

Till styrelse valdes enligt de förslag som inkommit från respektive klass

§4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§5. Kassören

Ett stipendium ska delas ut. Annars är allt bokfört och inga väntande utbetalningar finns.

§6. Luciakonserten

Produktionsgruppen tycker att det är svårt att få folk till alla poster så vi behöver lyfta allas engagemang. Det behöver tydliggöras att produktionsgruppen inte är de som ska göra jobbet utan att de tillsätter arbetsgrupper som i sin tur ska göra jobbet.Vi behöver lyfta det och vara tydligare med att alla behöver medverka. GDPR ställer till lite problem då det inte går att få ut t ex mail-listor från skolan.Vi föreslår att vi nästa år delar ut arbetsuppgifter istället för alla får anmäla sig.

Vi bestämda att via försöka att få till en eller ett par roll-ups för musikklasserna. Vi försöker att om möjligt ordna fram det redan inför Luciakonserten.

Annika kommer att vara länken mellan Wermland Opera och produktionsgruppen.

Det behöver köpas in en behållare för att kunna värma glögg i. Produktionsgruppen har kollat upp och kostnaden ligger runt 1000:-, Det behöver även köpas in papperstallrikar, Dextrosol, marschaller och eventuellt glöggmuggen. Vi beslutande att göra samtliga dessa inköp.

§7. Musiklärarna

Det övas för fullt inför Lucia och det är många nya låtar men det jobbar på.

§8. Musikklasströjor

Förslaget är en svart tröja där vi vill försöka att fräscha till loggan. Första konserten där de behöver tröjor ligger i februari. Vi får reda ut vem som ”äger” loggan med skolledningen. Det är ett möte med skolledningen redan nästa vecka och då reder vi ut vad som gäller.

§9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§10. Nästa möte

27:e jan 18:00 i Musikhuset

§11 Mötets avslutande.

Fredrik förklarade mötet för avslutat.