Styrelsemöte 20-01-27

Närvarande:

Moa, Terese, Carl-Henrik, Reine, Per Johansson, Håkan Liljegen, Fredrik Lindholm, Alice Jurström, Aime Gummesson, Thomas

1. Mötets öppnande

Fredik förklarade mötet för öppnat

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll

Bilagor saknas och behöver in innan protokollen kan godkänas.

4. Kassören

55′ har kommit in från Wermland Opera.Vi reder ut varför det det blev mindre i år jämfört med tidigare. Just nu finns det ~327′ på kontot.

5. Musiklärarna

Det är inte så många som sökt till hösten tyvärr. Filmen som gjordes för att få göra reklam har inte kunnat läggas ut pga rättighetsproblem. Reine kollar upp med Stim vad som gäller.

Under ansökningsveckan kommer eleverna i musikklasserna att få extra undervisning i andra ämnen.

Soppluncher är inbokade och högstadiet kommer att ta dem.

  • 11:e feb 8:an
  • 10:e mars 7:an
  • 7 april 9:an

Vårkonserten blir den 3:e juni på Mariebergsskogen.

4:an planerar en egen konsert och eventuellt också åk 9.

Adolf Frediks musikklasser har varit i kontakt och vill evetuellt komma hit för ett besök fram i maj.

Flera förslag till ny logga har kommit in och vi jobbar vidare.

Vi behöver jobba brett på att få igång en bredare marknadsföring för våra musikklasser. Med till exempel roll-ups, nya flyers etc.

6. Luciakonserterna

Det fungerade bra med genrepet på fredagen. Att alla små gick ut efter luciatåget blev dock en liten överraskning för de flesta inblandade. Många har hört possitiva saker efter luciatåget. Det mesta har fungerat bra, men maten från skolan var det lite problem med att få att fungera. Många upplevde att det var ett större lugn i år.

7. Planering  våren

Se punkt 5.

8. Övriga frågor

Vi behöver börja fundera redan nu på Lucia nästa gång. Vi behöver försöka göra klart med reptider mm.

9. Vårens möten

2:a mars

6:e april

18:e maj

15:e juni

Samtliga möten kl 18:00 och i musikhuset förutom sista mötet som eventuellt blir på annan plats.

10. Mötets avslutande

Fredrik förklarade mötet för avslutat.