Styrelsemöte 20-04-06

Närvarande:

Fredrik Lindholm, Tomas Gantelius, Aime Gummesson, Alice Jurström, Linda Ohlson Smith, Carl-Henrik Jungqvist, Therese Ingels, Tomas Hedman, Håkan Liljegren,

§1. Mötets öppnade

Fredrik förklarade mötet för öppnat och vi tyckte att det var trevligt att vi kunde hålla mötet även om det blivit ett on-line-möte.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

§3. Godkännande av tidigare protokoll

Samtliga föregående protokoll godkändes förutom årssmötet där vi fortfarnade saknar revisorsberättelsen som bilaga.

§4. Kassören

Inte närvarande men har meddelat att det inte finns något speciellt att tillägga och pengar till åk 9 är på väg att betalas ut om resan blir av. Se §5 nedan!

§5. Resor

Åk sex har beslutat att inte göra resa nu utan vill göra sin resa i höst i stället vilket vi tyckte var helt OK.

För åk nio bestämde vi att inga pengar ska försvinna från dem, men att vi inte heller kan betala ut pengar som det inte görs något av. Vi bestämde att pengarna för klassen kan stå kvar så att de eventuellt kan göra något av vid ett senare tillfälle. Kanske vill de göra en återträff efter sommaren.

§6. Luciakonsert

Det har kommit in dokument från produktionsgruppen och möten med rektorer och Wermland Opera har påbörjats, men ett ordentligt uppstartsmöte är tänkt att bli i maj. Även diskussionen om tillgång till CCC med dagar och kostnader har kommit igång.

§7. Vårkonsert

Som läget ser ut just nu tror vi att det kommer att bli svårt att genomföra vårkonserten. Den totala konstnaden i Mariebergsskogen kommer också att bli väldigt hög, så vi bestämmer att vi istället försöker att göra en inspelning för att det ska bli något över huvud taget. Det gäller i så fall i första hand åk nio och deras spex. Vi tittar på arenan och ser om det möjligtvis går att vara där. Sedan kan vi se om vi kan göra en konsert efter sommaren istället.

§8. Övriga frågor

§8.1 Loggan

Vi diskuterade angående loggan och vi beslutade att ta ett varv till och loggorna revideras och så tittar vi på dem igen.

§8.2 Måndag hela veckan

Måndag hela veckan har ställts in och det kommer inte att bli något av det i höst heller men vi har redan betalat till Wermland Opera. Vi får ett presentkort därifrån som vi kan använda vid ett annat tillfälle så vi såg inte det som något problem.

§8.3 Rektorsmöten

Då rektorerna inte träffar några utifrån får vi se om de möten som är mellan ordförande, vice ordförande och rektorerna kan bli virtuella framöver.

§9. Nästa möte

Nästa möte blir den 18:e maj kl 18.