OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 20-06-15

Närvarande:

Fredrik Lindholm (Ordförande), Aime Gummesson, Petter Josteus, Tomas Hedman, Linda Ohlsson Smith, Tomas Gantelius, Per Johansson (Kassör), Carl-Henrik Ljungqvist

1. Mötets öppnade

Fredrik förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§4. Kassören

257´ finns på kontot och vi har gått 10′ minus hittills i år, men det är ju ingen fara då vi har gott om pengar på kontot

§5. Stipendier

Det var sju stycket som sökt stipendier i år och samtliga blev beviljade! Även uppmuntringsstipendier delades ut.

§6. Logga

Beslut om logga har tagits och vinnande bidrag kom från Ebba Josteus. Hon blev gratulerad av skolan

§7. Musiklärarna

En programidé för luciakonserten finns. Hösten bokas upp med lokaler och evenemang och så får vi boka av ifall vi inte kan ha några av dem.

§8. Hösten övrigt

Vi behöver fundera på alternativ till Lucia ifall situationen inte tillåter att konserterna får hållas. Vi behöver även fortsätta arbetet med att få till ett bra och smidigt arbete inför konserterna. Det blir förmodligen inga föräldramöten till hösten och då behöver vi se till att föräldraföreningen blir representerad.

§9. 9:ornas spex

Niornas spex filmades på Arenan och klippning pågår. Den färdiga filmen kommer att distribueras till alla medverkande. Det var uppskattat och kändes som väl investerad tid och pengar.

§10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§11. Nästa möte

Fredrik skickar ut en kallelse till nästa möte efter att terminen startat upp.

§11. Mötets avslutande

Fredrik tackade för ett gott samarbete under året och förklarade möte för avslutat.