OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 20-08-31

Närvarande:

Fredrik Lindholm, Carl-Henrik Ljungkvist, Alice Jurström, Håkan Liljegren, Per Johansson, Thomas Hedman, Moa Näsström, Malin Skogar, Therese ?, Claes Andersson

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§3. Verksamhetsåret 19/20, ta höjd för inställd luciakonsert

Eftersom omständigheterna är som de är känns det väldigt osäkert med Luciakonsert. Vi vet inte heller hur Värmland Opera ställer sig arrangemanget.

Vi behöver prata ihop oss med Wermland Opera för att se dels hur de tänker ang Lucia och också se om det kanske finns någon möjlighet med eventuellt samarbete i vår. Fredrik tar kontakt och kollar hur det ser ut.

Om det blir mindre konserter istället för höstkonsert tänker vi att eventuella intäkter då borde gå till föreningen.

§4. Ersättningar

Om vi inte får någon luciakonsert tappar vi en stor intäkt och vi behöver fundera på hur vi ska ställa oss till ersättningar till föräldrar i olika sammanhang. Det kan dessutom vara bra om vi har tydliga regler hur vi ska ställa oss. Våren var exceptionell men vi behöver tänka framåt.

Vi skickar ut inbetalningar till medlemsavgift via klassajten där vi vädjar om att de som har möjlighet att betala lite extra gör det. Att betala för de nya tröjorna skulle kunna vara en bra ingång.

Vi har även fått en faktura för  framställning av den nya logotypen. Ingen hade något minne om att vi har beviljat någon ersättning för det så Fredrik tar kontakt ang fakturan.

Vi bestämde att från och med nu och framåt behöver alla utgifter beviljas i ett styrelsemöte innan vi kan betala ut några pengar.

§5. Ekonomi

Vi har just nu 237 489,90 i kassan.

§6. Musiklärarna

Det finns lite lokaler bokade runt höstlovet ifall det finns möjlighet att ha en eventuell höstkonsert i mindre skala.

§7. Övriga frågor

Till årsmötet behöver ny kassör, vice ordförande och sekreterare väljas. Valberedning jobbar med frågan men vi kan alla försöka att hjälpa till.

§8. Nästa möte och årsmötet

Vi ser det svårt att erbjuda ett årsmöte där alla kan vara välkomna utan vi behöver fundera på en digital lösning. Årsmötet bestämdes till 19:e oktober.

Nästa möte blir den 28:e september kl 18 i musikhuset.