OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 20-09-28

Närvarande:

Fredrik Lindholm, Aime Gummesson, Carl-Henrik Ljungqvist, Håkan Liljegren,

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarade mötet för öppnat

§2. Tidigare protokoll

Protokoll från

191118 godkändes

200615 godkändes

200831 godkändes

Då revisionsberättelsen kommit in så kan vi nu äntligen godkänna årsmötesprotokollet.

§3. Kassör

Kassan ser fortfarande bra ut i kassan och vi har 244889.90kr just nu i kassan och hittills i år har det kommit in 5400:-.

§4. Lucia

Vi vet ju fortfarande inte hur det ser ut inför Lucia. Vi vet inte hur skolan ställer sig till hur det blir om det blir flera klasser på scenen. Wermland Opera har fortfarande kvar konserten i sin planering, men om det blir kommer det att bli en annorlunda lucia. Vi måste som grundtanke ha vad som går att göra från ett smittsäkert perspektiv.

Vi behöver fundera på olika lösningar för att se om det kan fungera. Det kanske kan bli en ensemble av musikerna och kanske bara åk 9. Eventuellt kanske vi kan flytta till operan eller någon annan lokal om vi ska ha mindre publik.

Men först måste vi veta vad både regeringen och skolan säger.

Fredrik, Aime, Alice och Annika håller kontakt och jobbar vidare med frågan. 

§5. Årsmötet

Vi behöver hjälpas åt med att hitta kassör och sekreterare. Kallelse kommer ut via skolsajten. 

§6. Musiklärarna

Tingvallakyrkan är bokad 14/10 kl 18 för en konsert med åk 8. Det finns en hyreskostnad på 3000:- som vi försöker täcka med någon form av kollekt/biljett.

Det blir tre små konserten på arenan med mellanstadiet där publiken har fått boka plats. 

§7. Övriga frågor

Inga

§8. Nästa möte

Nästa möte blir årsmötet den 19:e oktober och det konstituerande styrelsemötet blir direkt i anslutning efter det.