OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-01-11

Närvarande:

Fredrik Lindholm
Alice Jurström
Malin Lindquist Skogar
Aime Gummesson
Moa Näsström
Daniel Grindelid
Tomas Hedman
Jessica Johansson
Claes Andersson
Reine Dahlberg
Michael Andersson

§33. Mötets öppnande

Mötet öppnades utan att alla var närvarande.

§34. Frågor inför möte med rektorer 20/1 2021

Inför mötet med rektorerna förs ett samtal i styrelsen om vilka frågor som bör tas upp. Följande är delar av dialogen som förts:

Reflektion kring att samtliga tre rektorer är bytta på skolan. Hur är kunskapsöverföring gjord och vilka delar som rör musikklasser är förmedlade till de nya?

Vad var riskanalysen?

Vi saknar svar på många frågor även om vi biföll och  gillade julkalenderinitiativet.

Inkluderande ledarskap?

Alf Holmberg var tidigare musikklassansvarig och agerande samordnade kanal för relationen mellan föräldraföreningen, operan och skolan.  Föräldraföreningen upplever att det är otydligt vem som driver musikklassernas intressen och planering.

Vet skolan vilka områden som föräldraföreningen jobbar med? Föräldraföreningen har många gånger tagit initiativ till kommunikation som möjligen bör initieras från kommunens sida.

Malin Skogar frågar om långsiktig vision för musikklasser och vem driver det. Vi (föräldraföreningen) supporterar, oroar oss och stöttar men är inte helt på det klara med vem som äger ansvaret. Det bör vara angeläget för kommunen att se bakåt på vad som fungerat och stoppa in i visionen framåt.

Aime Gummesson konstaterar att vi tampas med att få elever att få en lugn period i samband med att de ska prestera framträdanden. Det behöver påminnas i samband med uppträdanden för att rektorer och övriga lärare ska vara medvetna om att inte lägga upp arbete, prov och andra uppgifter som  knäcker eleverna.

Servera rektorer med förslag på visioner och planering är troligt en framgångskoncept.  Musikklasserna bör kunna jämföras med de bästa och inte nöja sig med ”good enough”, och samtidigt naturligtvis anpassas till förutsättningarna för Norrstrandsskolan. Aime och Alice förmedlar sin bild av vad visionen ska vara.

Den huvudsakliga frågeställningen som bör tas upp rör sig om vision, rollfördelning och ansvar.

Vem gör vilken sak?

Agenda för mötet med rektorerna föreslås innehålla bland annat:

Framtid och vision, vad vill man med utbildningen:

• Rektorer presenterar sin vision

• Musiklärare responderar med hur det rimmar med deras uppfattning

För att göra det mer lustfyllt och inte anta att det finns ett problem bör man uttrycka det som ett behov och förmedla del del av lösningen som vi kan bidra med.

Fredrik sammanfattar med utgångspunkt från dialogen en agenda till inbjudan och förmedlar till rektorerna innan mötet.

§35. Övriga frågor

Aime undrar det tagits ett beslut i föräldraföreningen om att årskurs 6 inte får åka på skolresa.

Föräldraföreningen har inte beslutat något i frågan utan endas godkänt bidrag till klassen för resa.

§36. Nästa möte

1  februari 2021 kl 18.00

§37. Mötets avslutande

Fredrik avslutar mötet kl 19.06 i positiv anda.