OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-09-27

Närvarande:

Daniel Grindelid
Fredrik Lindholm
Jessica Johansson
Tomas Skoglund
Reine Dahlberg
Moa Näsström
Magnus Ståhl
Alice Jurström
Michael Andersson

Dagordning

§92. Mötets öppnande
§93. Föregående protokoll
§94. Kassören
§95. Info till åk 4-6
§96. Årsmötet
§97. Musiklärarna
§98. Övriga frågor
§99. Nästa möte
§100. Mötets avslutande

§92. Mötets öppnande

Fredrik öppnar mötet kl. 18.01 med att hälsa Tomas Skoglund välkommen som ny klassrepresentant.

§93. Föregående mötesprotokoll

Fredrik läser igenom föregående mötesprotokollet och frågar om mötet finner att föregående protokoll kan godkännas. Mötet finner att mötesprotokollet är ok och godkänner detsamma.

Efter att Fredrik läst igenom ett antal tidigare protokoll finner han att styrelsen inte formellt godkänt

§94. Kassören

Det har inte varit så många transaktioner under det gångna året. Årets resultat blev -31 000 kr och det är ganska rimligt med tanke på de transaktioner som varit under året.

Jessika förmedlar även att Pär Johansson, den tidigare kassören, tar rollen som revisor från nu fram till årsmötet.

§95. Info till åk 4-6

Kort info från mentorer och sedan kort info från Aime om vem hon är och vad hon gör. Fredrik berättade om föräldraföreningen och lyckades samla in representanter så att det nu finns två stycken från alla klasser.

Det blev en hel del bra diskussioner om musikklasserna och hur de kan nå ut.

§96. Årsmötet

Det är ungefär en månad kvar till årsmötet. Fredrik har skickat ut en blänkare om när det är och vad som kommer att hända till de föräldrar som han har kanal till.

Fredrik frågar om det är någon i mötet som har fått in några namn till posterna ordförande och revisor. Ingen har någon definitiv. Moa Näsström frågar om det går att approchera de nya klassrepresentanterna. Det gör det.

Tidigare har vi serverat fika med bullar och kaffe. Fredrik frågar hur vi ser på behovet av att servera fika. Mötet ger inget tydligt besked, så Fredrik finner att vi även denna gång inte serverar något till årsmötet och hänvisar till Covid.

Det har inte varit några möten med rektorerna efter sommaren. Fredrik tror dock inte att beror på ovilja utan att det är tight i kalendern för alla.

§97. Musiklärarna

Det finns inte så jättemycket nytt att komma ned. Alice berättar att de har kommit igång med stämrep. Det är mycket nyttigt att de får sjunga tillsammans igen. Alice märkar att de är nervösa och inte riktigt känner varandra ännu.

Lena har skrivit ett nytt manus till vårt Luciakonserttema för i år. Det kommer i år vara inspirerat av Ensam Hemma och det har redan börjat repeterats låtar inför luciakoncerterna.

Musiklärarna har lyft frågan med rektorerna med att få årskurs 3 inbjudna till att se luciakonserten. De är främst intresserade av att 3:orna på Kronoparksskolan ska få se, men vi hoppas att även 3:or från andra skolor ska få möjlighet att se.

6:orna ska ha ett utbyte med Kronoparksskolan och presentera musikklassvalet.

Samarbetet med rektorerna har varit okej efter sommaren. Det är dock svårt att få till möten, men när man lyckas få till möten så är de som regel bra. Det ligger från rektorerna stort fokus på sitt eget initiativ med samarbetet med Kronoparksskolan. Alice poängterar att vi kan göra mer och att musikklasserna skulle kunna vara aktiva på flera skolor och aktiviteter än bara de som är kopplade till Kronoparksskolan.

Musiklärarna jobbar en hel del med antagningsprocessen och det verkar som att man nu har 4 olika tillfällen för att byta klass och inriktning. Det gör att det behöver planeras in färdighetstester lite ”titt som tätt”. Alice önskar lite bättre samordning från t ex högstadiet för att det ska gå lättare att planera färdighetstesterna.

Det har funnits otydliga förväntningar på produktionsgruppen under luciakoncerten. Därför togs det inför förra luciakoncerten (den som inte blev av) fram mängder av dokumentation kring vad som ska göras och vem som ansvarar för vad. Den kommer att vara till stor nytta under den luciakoncert som är i antågande.

§98. Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor från mötet. Tomas S konstaterar att han känner sig ny på posten men att han troligt snart är varm i kläderna.

§99. Nästa möte

Nästa möte är via Teams om två veckor.

§100. Mötets avslutande

Fredrik avslutar mötet genom att påminna om nästa möte och årsmötet och tackar alla på mötet.