OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-10-11

Närvarande:

Fredrik Lindholm
Aime Gummesson
Magnus Ståhl
Patrik Holm
Jessica Johansson
Tomas Skoglund
Moa Näsström
Tomas Hedman
Marie Bryggegård från produktionsgruppen

Dagordning

§101. Mötets öppnande
§102. Föregående protokoll
§103. Kassören
§104. Inför årsmötet
§105. Musiklärarna
§106. Produktionsgruppen
§107. Övriga frågor
§108. Mötets avslutande

§101. Mötets öppnande

Mötet öppnades

§102. Föregående protokoll

Förra protokollet godkändes

§103. Kassören

Kassörens rapport. 31 medlemsavgifter har betalats in. Revisor för årsmötet blir tidigare kassören Per Johansson

§104. Inför årsmötet

Inför årsmötet: valnämndens förslag till ny ordförande är Tomas Hedman (åk 8 ) och till vice ordf Johanna Larsson (åk 6). Tomas arbetsgivare Sveriges Radio har en policy som begränsar sidouppdrag, men Tomas har kommit överens med sin chef att vi utvärderar detta efter ett år. Vi kommer att behöva en annan talesperson för media än honom.

Fredrik Lindholm meddelar att rektorerna har sagt upp den mångåriga traditionen med månatliga möten mellan rektorer och föreningens ordf samt vice ordf – de anser inte längre att det behövs. Styrelsen ställer sig oförstående till det och Fredrik kommer att svara att vi anser att mötena ska fortsätta.

§105. Musiklärarna

Musiklärarnas info:
Aime berättade att de träffat Wermland Operas Lena Gynnemo. Operan har satt solister, jobbar med manus, plan för scenen, ljud/ljus och koreografi. Ett problem nu är att vi ”bara” erbjudits tors/fre av KCCC för förberedelser. Det behövs mer tid och det kommer att ske ett möte med KCCC.
Att två klasser aldrig tidigare varit med innebär många frågor. Aime ser mycket som behöver förtydligas om hur Luciaveckan kommer att bli och barnens behov av vila utanför skoltid och kommer att skicka ut information till familjerna om arbetsinsatsen för eleverna.
Inför höstlovet kommer klasserna att sjunga tillsammans som ett startskott för Lucia.
Det var länge sedan vi tog nya bilder till marknadsföring – Marie Bryggegårds dotter Tilde, som är duktig fotograf, ställer gärna upp för 1000 kr per dag. Det lät som ett bra alternativ, tyckte styrelsen, men vill först kolla om detta är något som skolan/kommunen själva sköter.
Skolan ville bjuda in tredjeklassare från Kronoparksskolan till genrepet, men WO säger nej – i så fall måste alla tredjeklassare bjudas in, och det är en för stor apparat. Argumenten är mångfald och likvärdighet. Vi hoppas på att Norrstrandsskolans klasser ska kunna komma, liksom vid den lyckade satsningen för två år sedan.

§106. Produktionsgruppen

Produktionsgruppens info: Marie Bryggegård berättade om arbetet hittills och informerade om behovet av fler inblandade ur föräldraskaran. Hon och Johanna Skoglund kommer att göra en lista på behovet och fördela ansvar per klass, så ska styrelsemedlemmarna fylla platserna. Styrelsemedlemmar kommer att automatiskt få posten som funktionärsansvarig framöver.

§107. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§108. Mötets avslutande

Ordförande välkomnade till årsmöte om två veckor i aulan på skolan. Fredrik ordnar verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan.

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet: Tomas Hedman