OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 21-11-22

Närvarande:

Alice Jurström, Tomas Hedman, Marie Bryggegård (produktionsgruppsansvarig), Robert Granbom, Mikael Andersson, Johanna Larsson, Magnus Ståhl, Patrik Holm, Jessica Johansson

Ordförande: Tomas Hedman
Mötessekreterare: Alice Jurström

Dagordning

§133. Mötets öppnande
§134. Godkännande av dagordning
§135. Val av justerare
§136. Kassören
§137. Möte med rektorerna
§138. Luciakonsert
§139. Hur får vi fart på webbsidan?
§140. Övriga frågor
§141. Nästa möte
§142. Mötets avslutande

§133. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§134. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§135. Val av justerare

Mötet valde Johanna Larsson och Magnus Ståhl.

§136. Kassören

Kassören rapporterar att det har kommit in fler medlemsavgifter. Inga utgifter ännu. Vi lägger ut en påminnelse om medlemsavgifter på Haldor och klassajter.

§137. Möte med rektorerna

Försöker hålla möten varannan månad. Diskussion kring omvalsperioderna och marknadsföring. Tomas har varit i kontakt med kommunen (kommunikatör) kring detta och de skulle prata med rektorerna.

§138. Luciakonsert

En inventering i förrådet har gjorts. Vissa saker behöver köpas in. Både elljus och nya battrier behöver köpas in som blir en större kostnad. Vi har diskuterat vad produktionsgruppen behöver för information från musiklärarna.

Frågeställning: Det vore bra om det i programbladet står vilka Norrstrandsskolans musikklasser är, en kort infotext.

§139. Hur får vi fart på webbsidan?

Sidan är ganska död. Vi sparar denna punkt till nästa möte.

§140. Övriga frågor

Det finns en föreställning om att man som elev måste ha gått i kör eller spela instrument, men så är det inte. Få med i infobrevet till åk 3.

Kan kommunikatörerna på kommunen hjälpa till med en film om musikprofilen? Så att alla får samma möjlighet att söka och förstå vad musikklasserna är. Nå större bredd. Globala gymnasiet, media på sundsta? Elevprojekt?

Frågan om hur vi samlar in mejladresser på bästa sätt kvarstår. Mer problematiskt nu pga gdpr.

Starta en facebookgrupp ”byta lucialinnen” för att slippa onödiga kostnader.

Jessica vill ha tydlig info om egna luciatåg: Vart ska faktura skickas och vart ska pengarna sedan sättas in, vem står på kontot.

§141. Nästa möte

Nästa möte: 17/1 – 22, vi försöker framöver köra vartannat möte digitalt.

§142. Mötets avslutande

Mötet avslutades.