Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två föräldrarepresentanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång / mån men kan vid behov träffas oftare.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 19-05-07

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 19-04-01

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 19-02-20

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 19-01-09

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 18-10-15

Godkänt : Ja

Årsmöte 18-10-15

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 18-09-17

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 180821

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180612

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180502

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180307

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180117

Godkänt : Ja