Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två föräldrarepresentanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång / mån men kan vid behov träffas oftare.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 23-06-12

Godkänt : Nej

Styrelsmöte 23-05-08

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 23-04-17

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 23-03-20

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 23-02-20

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 23-01-23

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-12-05

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-11-14

Godkänt : Nej

Styrelsemötet 22-10-17

Godkänt : Nej

Årsmöte 22-10-17

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-09-19

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-08-22

Godkänt : Ja
Rulla till toppen