Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två föräldrarepresentanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång / mån men kan vid behov träffas oftare.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 19-01-09

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 18-10-15

Godkänt : Nej

Årsmöte 18-10-15

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 180821

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 180612

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180502

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180307

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 180117

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 17-11-16

Godkänt : Ja

Årsmöte 171017

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 171017

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 17-09-19

Godkänt : Nej