Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två föräldrarepresentanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång / mån men kan vid behov träffas oftare.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 21-08-30

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-06-14

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 21-05-10

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 21-04-12

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 21-03-08

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 21-02-01

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 21-01-11

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 20-11-02

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 20-10-19

Godkänt : Nej

Årsmöte 20-10-19

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 20-09-28

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 20-08-31

Godkänt : Nej