Styrelsemöte 22-03-21

Dagordning

§161. Mötets öppnande
§162. Godkännande av dagordning
§163. Föregående protokoll
§164. Rapport från möte med rektorer
§165. Kassören
§166. Vårkonsert
§167. Musiklärarna
§168. Val av stipendiekommitté
§169. Övriga frågor
§170. Nästa möte
§171. Mötets avslutande

 

§161. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.05 och Tomas konstaterar att vi är få på plats och att det inte alltid kommuniceras bra om man kommer närvara eller inte.

§162. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§163. Föregående protokoll

Mötet godkände föregående protokoll.

§164. Rapport från möte med rektorer

Det har inte varit något möte mellan rektorerna och föräldraföreningen, men de har nu bokat in ett möte med Alice och Aime.

Magnus Ståhl anländer till mötet.

§165. Kassören

Kassören är inte närvarande på mötet varför Tomas H föredrog information som Jessika skickat.

”Inget speciellt rörande ekonomin. Ett antal årsavgifter har trillat in, men i övrigt inga viktiga händelser.”

§166. Vårkonsert

24 maj kl 18.00 eller 18.30 är det vårkonsert. En heldag med rep på Sundsta och sedan konsert på kvällen. 9:orna börja jobba med sitt spex med tema Disney. Aime kollar upp ljud och ljus, och om det finns någon student som kan jobba med det. Aime och Alice har haft väldigt lite planering tillsammans så det är fortfarande många detaljer som inte är planerade ännu.

Föräldraföreningen brukar hantera biljetthanteringen i entrén, men mötet är lite osäkra på hur det brukar bokas. Styrelsen brukar tydligtvis vara de som hanterar administrationen kring biljetter. Tomas skickar ut mail med info och kallar.

Alice kollar om det är någon elev som vill göra en affisch och så att gradäng-administrationen är under kontroll.

§167. Musiklärarna

Alice informerar:

9G har musi-quiz i matsalen med livemusik och fika.

7an ska sjunga i Norrstrandskyrkan på en sopplunch.

6:ornas musikal är bokad till den 12:e maj.

Engagmanget kring Valborg är oklart. Rektorerna har inte givit något besked ännu, och det har tidigare år ibland varit en tidvis stökig aktivitet. Alice och Aime är öppna för vad som än kommer som plan. Det visar sig att valborgsmässoafton är på en lördag varför det troligt inte blir någon aktivitet bokad just den dagen.

Johanna gillar idén om att musikklasserna framför lunchmusik  i centrum då det gagnar andra initiativ inom kommunen. Johanna ska kolla upp om det går att få någon kontakt och kopplar ihop någon med Alice. Rektorerna har inte återkommit om något kring Roll-ups. Tomas tar med det till nästa rektorsmöte.

§168. Val av stipendiekommitté

Johanna och Magnus har visat intresse.

Mötet beslutar att vi kan välja Johanna och Magnus som representanter i stipendiekommittén.

§169. Övriga frågor

Ansökningsperiod

Johanna har en fråga om det är en hård deadline kring vecka 8 för ansökan till musikklass. Alice förmedlar att förvaltningen sätter reglerna för detta och att det inte finns någon uppenbar väg att hantera det bättre.

Föräldraföreningen tycker inte ansökningsprocessen inte gagnar det arbete som lagts ner på att öka intresset för profilen och möjligheten att få in ansökningar från så stor grupp som möjligt. Tomas lyfter frågan mer rektorerna vid nästa möte.

Resebidrag

Det har inkommit ansökningar från 6:orna och 9:orna.

Tomas föreslår att vi godkänner ansökningarna.

Mötet har gått igenom ansökningarna och bifaller förslaget att godkänna dessa.

§170. Nästa möte

Nästa möte bokas till onsdag 27:e kl. 18 i musikhuset.

Ett möte bokas även tisdag 24:e maj kl. 18 i musikhuset, samt måndag den 13:e juni kl. 18 på en altan.

§171. Mötets avslutande

Mötet avslutades i god stämning. Johanna springer fort iväg kl. 18.44. Tomas tackar för visat intresse och övriga går vid 18.48.

Rulla till toppen