Styrelsemöte 22-02-21

Dagordning

§154. Mötets öppnande
§155. Möte med rektorer
§156. Kassören
§157. Musiklärarna
§158. Övriga frågor
§159. Nästa möte
§160. Mötets avslutande

§154. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§155. Möte med rektorer

Möte med rektorer: Positivt möte. Skolvalet: Musiklärarna håller just nu på med färdighetstest inför nya årskurs 4.

Riksplan för elevens val: Har inte fattats några beslut ännu utan nuvarande timplan kommer att gälla för 22/23.

Informationsmötet inför ny åk 4 har fått positiv feedback. Men vi hoppas att det blir fysiskt nästa år.

Rektor nämnde att någon enstaka fråga från vårdnadshavare hade ställts kring vilken kompensation eleverna får för missad undervisning i andra ämnen under luciaveckan. Skolan skulle förbereda lämpligt svar på framtida liknande frågor, och föreningen uttryckte stöd för tanken att visa hur andra ämnen vävs in, även under den vecka.

§156. Kassören

Lite fler medlemsavgifter har kommit in.

§157. Musiklärarna

Olika projekt är igång klassvis. 9G ska ha musikquiz 23/3, 6c har påbörjat ett musikalprojekt och övriga klasser har också olika idéer på att göra olika framträdanden. Vårkonsert är bokad i Sundstaaulan 24/5. Valborgsfirande är inte bestämt ännu.

§158. Övriga frågor

Stipendiekommité: Tomas skickar ut förfrågan på mejl då enbart 1 representant från mellanstadiet var närvarande. Aime och Alice berättar för klasserna att det går att söka och styrelsen skickar ut i sina kanaler.

§159. Nästa möte

Nästa möte blir måndag 21/3. Och därefter 25 april.

§160. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Rulla till toppen