Styrelsemöte 22-12-05

Dagordning

§248. Mötets öppnande
§249. Godkännande av dagordning
§250. Föregående protokoll
§251. Kassören
§252. Musiklärarna och luciakonsert
§253. Möte med skolledare
§254. Övriga frågor
§255. Nästa möte
§256. Mötets avslutande

§248. Mötets öppnande

Tomas öppnar mötet med att inleda med att konstatera att hemsidan fortfarande lider av problem. Daniel kommenterar med att det vore bra om det fanns någon annan, intresserad, som skulle kunna ta ansvar för sidan. Daniel skickar fråga i styrelsens mailtråd.

§249. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§250. Föregående protokoll

Föregående protokoll kan inte läsas på sidan, men protokollet skickades runt och det verkar ha accepterats av

§251. Kassören

Runt 65 familjer har betalat medlemsavgiften. Känslan är att det brukar vara något fler. Kassören är dock nöjd ändå.

§252. Musiklärarna och luciakonserten

Vi jobbar på och låtarna börjar sitta. Aime och Alice har haft lite otur med sjukdom men det verkar lösa sig fint ändå.

Det har varit lite klassindividuella luciatåg. Det är några tåg kvar som avgår enligt kalendariet.

8:an och 9:an ska eventuellt göra ett korridorsluciatåg måndag den 12:e. Alice är nöjd med hur det fungerar.

§253. Möte med skolledare

Tomas Hedman och Thomas Törnquist har haft möte i enlighet med stadgarna. Tomas upplever dialogen som positiv och framåtriktad. Tomas är nöjd med dialogen som var.

§254. Övriga frågor

Daniel har fått svar från Johan Sjövall på svarandet som styrelsen skickade med anledning av utredningen som gjorts kring musikprofilen. Johan ska återkomma med förslag på tid för dialog med styrelsen.

Tomas rapporterar att Linda Agorander i 8:an är ny styrelseledamot.

§255. Nästa möte

Nästa möte bokas till måndag den 23 januari 18.00

§256. Mötets avslutande

Mötet avslutas i positiv anda med att Tomas säger ”Go Jul!”

Rulla till toppen