Styrelsemöte 23-01-23

Dagordning

§257. Mötets öppnande
§258. Godkännande av dagordning
§259. Föregående protokoll
§260. Kassören
§261. Skolan
§262. Webbsidan
§263. Stipendier och resa
§264. Övriga frågor
§265. Nästa möte
§266. Mötets avslutande

 

§257. Mötets öppnande

Tomas öppnade mötet kl. 18.03.


§258. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.


§259. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll kan ej läsas då webbsidan ej är i funktion. Protokoll får följas upp så snart de kan läsas av samtliga.

 

§260. Kassören

Värmlandsoperan har betalt in 70 000 kr. 7 luciatåg fakturerades under december. Vissa ska fördelas till årskurs 8 och årskurs 9.

 

§261. Skolan

Skolan söker en vikarie till Alice. Det är inte klart ännu och annonsen har publicerats på nytt för att attrahera mer intresse. Tjänsten avser 1 år.

På fredag ska Aila föredag Stråk’n talk på Värmlandsoperan.

15 maj är det bokat för vårkonsert i Sundstaaulan.

8an och 9an ska vara med i domkyrkan den 11 mars och framföra Soul och Gospel-tema med Sveriges Körförbund.

En klass, inte bestämt ännu, ska få göra Carmina Burana tillsammans med Värmland Opera någon gång i framtiden. I vecka 19 kan vi säga, säger Aime.

9orna kommer ha en egen konsert vid något ännu obestämt datum. Det gäller även 6orna.

Sopplunch är bokad till 7/2, men heller ej ännu bestämt vilka.

 

Luciakonserten

Musiklärarna ska utvärdera luciakonserten tillsammans med Värmlandsoperan och koreografen, men det är ej ännu genomfört. Aime har mest smågrejer att ta upp kring mat, men är nöjd med att dirigenten var på skolan en hel dag innan konserten.

Marie Bryggegård har inget att kommentera från sin egen utvärdering av konserten, men har funderat på om en kvantitativ utvärdering som funktionärsgruppen skickat ut också skulle kunna vara känsligt att genomföra då det skulle kunna skapa en känsla av att ens arbete utvärderas och få färre att våga ställa upp.

Tidigare var produktionsledningen med och informerade på föräldramöten om vad skillnaden är på funktionärsgruppen och produktionsgruppen. Mötet finner att det är bra och att det till nästa tillfälle är bra om produktionsgruppen deltar i föräldramöten för att upplysa föräldrar om vad de anmäler sig till.

Produktionsledningen behöver företrädas av nya personer nästa år, men det är troligt inte helt klart hur det ska fungera nästa år och vem som skulle kunna ta över de rollerna.

Thomas har kontaktat Estet Media och frågat om de kan vara intresserade av att producera en dokumentär kring luciakonserten. Det är inget klart ännu, men det jobbas på. Vi får se var det tar vägen.

§262. Webbsidan

Thomas har talat med Håkan som fortfarande kontrollerar sidan. Håkan skulle kolla om han kunde få fart på sidan. Patrik ska höra mer Erik H om han har möjlighet att göra en insats för att få ordning på sidan långsiktigt.

§263. Stipendier och skolresa

Kompisstipendier tas fram till vårkonserten.

Resestipendier kan sökas i samband med att 6or och 9or planerar sin resa. 9orna fick inget stipendie i 6an och kommer således kunna söka och få pengar för det stipendie som inte nyttjats då.

Magnus Ståhl förmedlar till 6ans resegrupp så att de gör en ansökan till föräldraföreningen.

§264. Övriga frågor

Jessica undrar hur det blir med ansökning till 4:an. Aime konstaterar att villkoren för ansökan har ändrats och att man nu kan göra ansökning ”löpande” till musikprofil. Aime förstår inte vad det betyder och har önskat om förtydligande kring hur, när och vilka som får söka. Musiklärarna har fått godkänt att skicka ut till de som kommer in, själva så att det inte ska ta lång tid och kunna informeras tydligare än föregående år.

§265. Nästa möte

Nästa möte bokas till den 20:e februari kl. 18-19 och förläggs i Musikhuset.

§266. Mötets avslutande

Tomas frågar om mötet ska avslutas kl 19.08. Mötet bifaller.

Rulla till toppen