Stipendier

Om du går i åk 7 – 9 kan du söka stipendium från föräldraföreningen. Stipendiet är tänkt att vara en hjälp till dig på högstadiet för att du ska kunna utvecklas ännu mer inom ditt musikaliska område. Det kan t ex vara en liten hjälp vid inköp av nytt instrument, anmälningsavgift till en sommarskola, etc. Om du är intresserad kan det vara bra att känna till följande:

  1. Du ska gå i årskurs 7-9.
  2. Du ska skriftligen ansöka om stipendiet med en tydlig beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till senast 1 maj.
  3. Stipendiet tilldelas de elever som tydligt motiverat på vilket sätt bidraget kan användas för att bidra till elevens musikaliska utveckling.
  4. Du kan bara få stipendiet tilldelat sig vid ett tillfälle under sin musikklassperiod. Du kan däremot söka fler gånger om du inte fick något första gången.
  5. Du lämnar din skriftliga ansökan till din musiklärare senast den 1 Maj.
  6. Stipendierna delas ut vid skolavslutningen.
  7. Kom ihåg att du också behöver styrka ditt inköp med kvitto eller liknande.

När du ansökt är det en grupp bestående av både föräldrar i styrelsen och musiklärare som väljer ut vilka som får stipendium.

Vi delar ut upp till 5 stipendier / år ifall ekonomin tillåter. Styrelsen beslutar varje år utifrån ekonomin hur många stipendier som ska delas ut just det året.

Rulla till toppen