Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och två föräldrarepresentanter från varje klass, en ordinarie och en suppleant.

Styrelsen sammanträder ca 1 gång / mån men kan vid behov träffas oftare.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemöte 22-06-13

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-04-27

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 22-03-21

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 22-02-21

Godkänt : Ja

Styrelsemöte 22-01-17

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-11-22

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-10-25

Godkänt : Nej

Årsmöte 21-10-25

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-10-11

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-09-27

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-08-30

Godkänt : Nej

Styrelsemöte 21-06-14

Godkänt : Ja