Styrelsemöte 18-10-15

Närvarande:

Catrine Kvarnström, Aime Gummesson, Per Johansson, Tomas Hedman, Lisa Lindblom, ???

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§3. Firmatecknare

Till firmatecknare för styrelsen utses Per Johansson, Catrine Kvarnström och Carl-Henrik Ljungqvist att var och för egen del utgöra firmatecknare för Föräldraföreningen Norrstrands Musikklasser

§4. Föregående protokoll

Föregående protokoll ligger inte ute och kan inte godkännas

§5. Luciakonserterna

De som deltog i mötet hos Maria Alm på KCCC redogjorde för mötet. Det blir en konsert i år! Ska vi fortsätta på KCCC så måste styrelsen ta tag i politiker kommunen. Det behöver komma i rull. Vi behöver planera redan nu inför nästa år.

Marie Brygdegård, Johanna Skoglund, Charlotte Dyr Nilsen i ledningsgruppen för produktionsgruppen. Tydlighet i info att det är skillnad på att knyta glitter och att vara med i produktionsgruppen som jobbar inför konserterna.

En presentation kanske vore bra i bildform för att det ska underlätta informationen till nya vh.

28/11 nästa FF-möte Marie B får en kallelse

§6. Kassören

Kontantlösa? Skulle det kunna gå? Marknadsföra swish men möjligheten måste fortfarande finnas än så länge.

§7. Musiklärarna:

Höstkonsert 6 nov i Pingstkyrkan

Mäster Mozart 15 nov för över 500 skolbarn samt två föreställningar på kvällstid samma datum

Sopplunch 6 nov 4c

Infomöte den 8 nov 5c deltar. Sjunger och pratar

Star for Life 22 mars 4-9

Jubileum 25 år. Kan det bli 940 st på utescenen Mariebergsskogen i samband med Vårkonserten?

Den 8/11 kan Maria Starrin ta informationen? Aime/Cathrine kollar

§8. Övriga frågor

Carl-Henrik bordlägger sin egen fråga ”Matrikel” pga att webb-folket inte är närvarande

Vilka barn och uppgifter har vi i styrelsen? Vilket barn sitter man för?

Vi skriver en lista över våra telenr och mailadresser iaf ? Cathrine

Vi bildar en ”messengergrupp” i styrelsen.

Om man vill spela i musikhuset måste man prata med musiklärarna.

§9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 28/11 kl.18.00