OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 19-05-07

Närvarande:

Cathrine Kvarnström, Petter Josteus, Lisa Lindblom, Malin Skogar, Aime Gummesson, Tomas Hedman, Håkan Liljergen, Marie

§1. Mötets öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§.2 Godkännade av dagordning

Dagordningen godkändes

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§4. Kassören

Inte närvarande men har varit i kontakt med Cathrine. Vi behöver vara noga med att vi får in kvitton för stipender.

§5. Rektorsmöte

Lucia och framför allt hur vi ska göra med Karlstad CCC inför nästa gång. Det var även tal om att försöka sänka stressen då många elever upplever en ganska hög stress.

§6. Musiklärarna

Aime hade ett möte med rektorerna och de tycker inte att de behöver säga något vid vårkonserten. På valborg sjöng musikklasserna på två ställen. De ser ut som att blir några avhopp och vi behöver försöka pusha på med att skolan jobbar med att alla känner sig trygga.

På bokkvällen blir det inget extra.

Vi försöker få till lite mer samarbete mellan kulturskolan, gymnasiet och norrstrandsskolan så att.

§7. Vårkonserten

Konserten blir 18:30 och Sundstaaulan är bokad. Musiker är klara och de blir samma fyra som förra året. Utöver dessa kommer två som spelar afrikanska trummor.

Vi behöver ordna biljetter och växelkassa. Cathrine pratar med Per och ser om han kan ordna det.

Styrelsen är där senast 17:30 och så gör vi upp då vem som gör vad.

Alla i styrelsen behöver vara beredda på att hjälpa till efteråt.

§8. Musikstipendierna

Tre ansökningar har kommit in. Åk 5 tittar på dem och pratar med Alice. Sedan medelas till Cathrine vilka som ska beviljas.

§9. Övriga frågor

Cathrine läste upp ett brev som ska ges ut till fyrorna.

Valberedningen behöver börja fundera på de som ska väljas.

§9. Nästa möte

12:e juni kl 18:00 hos Tomas Hedman på Lyckhemsgatan 10.

§10. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat.