OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 19-08-28

Närvarande:

Thomas Gantelius, Lisa Lindblom, Therese, Håkan Liljegren, Andreas Stjärnhem , Per Johansson, Malin Skogar, Carl-Henrik Ljungqvist, Cathrine Kvarnström,

§1. Mötet öppnande

Cathrine förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Föregående protokoll

Godkändes

§4. Kassören

Snart bokslut. Inga utestående poster nu och det finns ca 267’ i kassan. Det finns inget färdigt avslut för vårkonserten än.

§5. Musiklärarna

Alice har träffat nya klassen som har 15 killar. Niorna var där och de har fått var sin fadder vilket som vanligt var uppskattat.

Nya elever i åk sju och åtta så vi behöver komma ihåg det inför föräldramöten.

Ett möte har varit med Wermland opera och allt verkar bra hittills. Genrepet blir på fredagen, men då kanske skolan kan få ett riktigt genrep att titta på.

Åk nio är bokat för två konserter för ”Brahms på cykel”.

§6. Valberedning samt produktionsgruppen

Valberedningen jobbar på och produktionsgruppen hoppas vi också taggade är inför hösten.

§7. Info vid höstens föräldramöten

Varje klass behöver se till att vi har två personer till styrelsen och fyra till produktionsgruppen. Cathrine mailar ut info-lappar. Håkan kollar med Aime om lapp med inbetalning till föreningen.

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor

§9. Nästa möte

30:e september 18:00 i Musikhuset

Årsmöte + styrelsemöte ev v45 eller v46 förslag 11:e nov

§10. Mötets avslutande

Cathrine förklarade mötet för avslutat