Styrelsemöte 20-03-02

Närvarande:

Carl-Henrik Ljunqvist, Petter Josteus, Malin Skogar, Johanna Skoglund, Marie Bryggegård, Moa Näsström, Therese Ingels, Alice Jurström, Fredrik Lindholm, Håkan Liljegren

§1. Mötets öppnande

Fredrik förklarade mötet för öppnat

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§3. Föregående protokoll

???

§4. Produktionsgruppen

Samarbetet med Wermland Opera har fungerat jättebra men vi behöver bättre info från CSS till publik. Det finns en osäkerhet om vem som tar över efter Lars från Great Event? Kontakt med CSS behövs här.

Det har varit svårt att få vårdnadshavare att ställa upp. Framöver så delar vi ut arbetsuppgifter och sedan får alla föräldrar byta med varandra. Ledningen i produktionsgruppen behöver avlastas så vi behöver förbereda bättre och vi behöver fundera på hur vi kan avlasta.
En ”Årskalender” över vad som händer i föreningen skulle vara bra att ha så att det blir tydligt om vad vi förväntas att ställa upp på som föräldrar.
Det är bra om produktionsgruppen inte byts ut varje år utan det behöver helst vara en stabil grupp som är engagerade. Det är viktigare än att det är ett visst antal från varje klass.

Ett förslag är att medlemmar i styrelsen tar kontakt med de föräldrar som är med i varje grupp.
Vi behöver få en bra processbeskrivning över vad det innebär för alla. Produktionsgruppen sammanställer de dokument som de har så får vi jobba utifrån det.

Redan bokade datum för möten skulle också kunna underlätta.

§5. Musiklärarna

Musikklasserna åk 6-9 ska få gå på ”Måndag hela veckan”. Åk 8 och 9 blir erbjudan att gå på ”Klippt och skuren”. Vårkonserten 3:e juni planeras för fullt. En offert på ljud och ljus kommer, men det tillkommer också en hyra för teatern. Musiker är klart och blir samma som förra året. Rep med band blir dagen innan för att det inte ska blir för stressigt för barnen.

Fyran har konsert 4:e maj med en liten minimusikal i Norrstrandskyrkan kl 18:30.

Nya fyran är i princip full, men det finns platser i nuvarande åk 4 och åk 7 finns det några platser kvar.

§6. Bidrag

Eftersom åk 9 redan inkommit med ansökan till bidrag så beslutade vi att de ska få 1500:- per elev. Åk 6 har inte inkommit med någon är.

§7. Loggan

Förslag har lämnats till Linda som tar fram några förslag utifrån de idéer som kommit in sedan får eleverna själva rösta.

§8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§9. Nästa möte

6:e april kl 18 i musikhuset.