Styrelsemöte 20-05-11

Närvarande:

Fredrik Lindholm, Moa Näsström, Reine Dahlberg, Håkan Liljegren, Per Johansson, Alice Jurström, Linda Ohlson Smith, Aime Gummesson, Petter Josteus, Malin Skogar, Carl-Henrik Ljungqvist

1. Mötets öppnade

Fredrik förklarade mötet för öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänndes.

4. Resor

Åk 9 har kommit in med en ny ansökan om en äventyrsresa den 20-24 maj i Värmland. Pengar har redan beviljats och klassen har fått pengarna utbetalda.

5. Kassören

Det finns 257′ på kontot efter att åk 9 fått sitt bidrag till resan.

6. Musiklärarna / Vårkonsert

Musikklasserna sjöng utanför skolan inför öppna fönster vid skolan på Valborg. Sedan har högstadieklasserna varit iväg klassvis och sjungit på några äldreboenden. Skolavslutningen blir inte som vanligt.

Åk 4 framför sin musikal men det blir bara internt eftersom läget ser ut som det gör.

Förhoppningsvis kan det bli en höstkonsert till hösten men datum är svårt att bestämma i dagsläget utan vi får avvakta sommaren och se hur läget är då.

Det finns också platser kvar till blivande åk 5 så vi får se hur vi kan lösa det i och med att skolan har besöksförbud.

Vårkonsert

Vi spelar in åk nio på Arenan den 4:e juni som det ser ut just nu. Det blir ingen publik eftersom vi blir för många i lokalen då.

7. Luciakonsert

Fredrik, musiklärarna, rektorerna, Marie Bryggegård från produktionsgruppen, Annika och Lena från Wermland Opera har haft ett första möte angående luciakonserten. Wermland Opera är väldigt nöjda med samarbetet.

CCC är bokat från onsdag, men även spinneriet finns tillgängligt för rep. Ett nytt möte mellan produktionsgruppen, rektorer, musiklärarna och föräldraföreningen blir efter skolstart i höst.

8. Övriga frågor

Den tredje musikläraren på Norrstrandsskolan slutar men en ny lärare är redan på gång.

Stipendieutdelning görs normalt på vårkonserten men vi behöver se till att det blir av och får då bli på skolavslutningen istället. Ansökan för musikstipendier ska in senast 31:a maj.

Loggan har omarbetats och i dagsläget finns det tre förslag. Vi diskuterade hur vi ska gå vidare. Linda tar kontakt direkt med Sofia för att se hur vi ska gå vidare, men målsättningen är att allt är klart innan terminen är slut.

9. Nästa möte

Den 15:e juni kl 18:00 kör vi ett onlinemöte.

§10. Mötets avslutande

Fredrik förklarade mötet för avslutat.