OBS! Detta protokoll är ännu ej granskat och godkänt

Styrelsemöte 20-10-19

Närvarande:

Uppdaterad namnlängd saknas

§17. Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat.

§18. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen.

§19. Fastställande av styrelse/firmatecknare

Tomas Hedman tillträder som vice ordförande

Jessica Johansson tillträder som kassör

Daniel Grindelid tillträder som sekreterare

§20. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från

20-09-28 godkändes.

§22. Kassören

Den gamla kassören lämnade innan mötet, men rapporteringen från årsmötet anses vara oförändrad även under det efterföljande styrelsemötet.

§23. Luciakonserterna

Information och diskussion enligt årsmöte innan styrelsemötet

§24. Musiklärarna

Aime och Alice berättar att:

  • 4:an, 5:an och 6:an har genomfört konserter för föräldrar gratis på Arenan. Det blev tydligt att eleverna känner ovana att framträda och att det är nyttigt.
  • 7:an har inte genomfört någon konsert ännu.
  • 8:an har framgångsrikt genomfört en konsert i Tingvallakyrkan.

Det finns initiativ inom styrelsen med att undersöka hur det skulle kunna gå att genomföra konserter under nuvarande omständigheter. Detaljer kring detta undersöks och presenteras närmre så snart det finns ett konkretiserat förslag.

§25. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§26. Nästa möte

Normalt sett brukar styrelsemöte efter årsmötet inte schemaläggas förrän i januari. Med anledning av de diskussioner som pågår mellan skolan och föräldraföreningen i samband med luciakonserter så ser styrelsen att det är bra om styrelsen träffas tidigare än så.

Nästa möte bokas till:

2:a november kl. 18.00 via Teams

§27. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet.