Styrelsemöte 21-02-01

Närvarande:

Tomas Hedman
Fredrik Lindholm
Jessica Johansson
Michael Andersson
Aime Gummeson
Alice Jurström
Moa Näsström
Malin Skogar

§41. Kassören

Inget att rapportera. För att komma vidare i processen med Nordea tar Fredrik fram ett styrelseprotokoll och skickar in.

§42. Musiklärarna

Valborg, Skolvalet öppnade och sökande har hört av sig och vill att allt ska bli rätt. Distans fortsätter nytt besked på onsdag, Vårkonsert spånar kring hur den kan ske och var? Blir nog digitalt?

§43. Uppföljning från mötet med rektorer

Känns som att det kan vara en nystart i samarbetet. Rektor är tydlig med att lärarnas arbete är uppskattat. De var även tydliga med att det finns en budget för aktiviteter. Nu är det upp till bevis för ledningen.

§44. Styrelsen 2.0

Vi behöver ta tag i styrelsens arbete och prioritera närvara. Vi kommer ha möte den andra måndagen varje månad (8/3, 12/4, 10/5, 14/6). Vi inför även en stående agenda för att underlätta arbetet. Jag vill att man meddelar om man inte kan närvara vid mötet. Är det rätt mailadress som används, eller finns det någon bättre som du nås på.

Åk4 och Åk 5 behöver vi gå med information för att få med i styrelsearbetet. Aime tar kontakt med respektive klassföreståndare.

§45. Övrigt

Tomas och Malin lyfter om oroligheter/ mobbing i skolan. Tomas har varit i kontakt med rektor.

Skolresor dags för, Åk 9 (Reine), Åk 6 (Moa) att lyfta frågan i klassen. Styrelsemötet den 12/4 ska vi kunna ta beslut för att godkänna inkomna förslag om bidrag.

Vad kan en skolresa vara? Måste det vara en resa? Kan det vara en annan typ av upplevelse? En inspelning i en studio, workshop med duktig artist. Var saker vi lyfte med tanke på att det tyvärr även denna vår ser ut att vara på samma sätt som förra året.

§46. Nästa möte

Stående möte varje månad 2:a måndag i månad! Nästa är den 8/3!