Styrelsemöte 22-04-27

Dagordning

§172. Mötets öppnande
§173. Godkännande av dagordning
§174. Föregående protokoll
§175. Stipendier
§176. Kassören
§177. Vårkonsert
§178. Musiklärarna
§179. Övriga frågor
§180. Nästa möte
§181. Mötets avslutande

§172. Mötets öppnande

Tomas öppnar mötet. 

§173. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordning.

§174. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns. 

§175. Stipendier

Ett stipendium har kommit in. Aime skickar ut en påminnelse om att sista datum för att söka stipendier infaller 2 maj. Hon skickar till vh på Haldor samt påminner klasser hon träffas och meddelar via andra kanaler som t ex Messenger

§176. Kassören

Jessika har betalat ut pengar till åk 6 och 9 till deras resor. Styrelsen har beviljat detta innan. Nu finns ca 218 000 kr på kontot pga att luciakonserten blev av. Det har kommit in någon mer anmälningsavgift också.

§177. Vårkonsert

Vårkonsert Aime kollar om åk 8 vill sälja fika (igen). Klassen skulle återkomma med besked men påsk och prao kom 😊.

Om de vill sälja fika behöver eleverna 4-9 få lite fika de också. Förr har det varit sponsorer och FF som stått för det men i år kan musiklärarna isf kolla med köket på skolan. På något sätt behöver det här ändå styras upp på plats också. Vi återkommer med hur

Styrelsen samlas 17.30 på Sundsta för att ordna upp i entrén med biljettförsäljningen. Allt fixas via swish. Aime ordnar inplastade swishskyltar  

Ljud/ljus har Aime pratat till sig till kompispris. Sundsta är snälla och lånar ut ett  grundljus och JK fyller ut med lite fler mikrofoner till ett bra pris. En gammal musikklasselev och en åk 3.a på Sundsta kommer att hjälpa till att sätta upp, styra och ta ner ljudet under hela dagen. 

Musiker blir de vi engagerat till julkalendern. Aime har pratat om ett samarbete med estet men tyvärr så styr deras kurser verksamheten. Vi håller kontakt till annan gång.

En gammal musikklasselev från åk 2 dansestet hjälper åk9 med koreografi till deras musikprogram.

§178. Musiklärarna

Den 18 maj kl 18 samlas den nya musikklassen för en första träff. Rektor samlar alla vh i aulan för en allmän information. Ca18.30 tar Aime och Annika M (klassföreståndare i 5c) vid. Föräldrarna får då mer info om hur vi arbetar och får chans att ställa frågor. Från FF kommer Jessika och presenterar FF. Under tiden träffar Veronica Holm (4c nya kf) och Alice barnen i musikhuset för lite fika och övning. De möter sedan upp i aulan och sjunger en sång för föräldrarna. 

§179. Övriga frågor

Styrelsen diskuterade de två klasser som inte kunde åka på klassresa i åk 6 pga pandemin. Det beslutades att nuvarande åk 7 och 8 får ansöka även om de pengarna i åk 9. Detta på grund av de särskilda omständigheter som pandemin medför och som ställde till det för dessa två klasser. Båda klasserna behöver göra en ansökan för att få pengarna beviljade. 

Jessika tog upp swishanvändningen när klasserna har egna konserter. För henne är det ok att använda föreningens swish och då tyckte styrelsen att det var ok. Det går att redovisa bra och tydligt.

§180. Nästa möte

Nästa möte terminsavslutande – 13 juni knytkalas på lämplig altan kl 18.

§181. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet Aime

Rulla till toppen