Styrelsemöte 22-06-13

Dagordning

§182. Mötets öppnande
§183. Godkännande av dagordning
§184. Föregående protokoll
§185. Stipendier
§186. Kassören
§187. Vårkonsert
§188. Musiklärarna
§189. Övriga frågor
§190. Nästa möte
§191. Mötets avslutande

§182. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.00 av Tomas med att säga ”Välkomna hit!”

§183. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner enhälligt dagordningen.

§184. Föregående protokoll

Mötet godkänner föregående

§185. Rapport från möte med rektorer

Johan Sjövall har tagit initiativ till en utredning av hur musikprofilen organiseras och leds på Norrstrandsskolan. Föräldraföreningen har varit och samtalat med Lena Huldén, som är utredare på kommunen, och Johan Sjövall i egenskap av samverkanspart. Tomas går igenom frågeställningarna i utredningen. Vad utredningen ska resultera i framgår inte tydligt, men föräldraföreningen hoppas naturligtvis att det är ett positivt riktat arbete som ska resultera i bättre samarbete och tydligare ledning och organisation. Utredningen ska vara klar i september. Vi väntar och ser vad resultatet blir och hoppas på positiva effekter. 

§186. Kassören

Kassören Jessica har inget meddelat. Musiklärarna gissar att vårkonserten gick bra, då det åtminstone sålde 600 biljetter. Vi avvaktar till nästa möte och hoppas på mer detaljer då.

§187. Vårkonsert

Aime påstår: ”Det var varmt”. Tomas tycker konserten var fin i alla fall, och de flesta håller med. Nästa år ska vi sälja biljetterna vid ytterdörren så att personer som köper biljetter inte behöver stå på samma plats som de som väntar på att komma in.

§188. Musiklärarna

Avslutning var i domkyrkan. Föräldrar har klagat på domkyrkan över att det var begränsat så att inga besökare var tillåtna på grund av brandregler. Nästa år kan t ex 9:orna vara själva så att deras föräldrar ryms, så får 7:an och 8:an egen tid. Det kommer musiklärarna att verka för.

Inga föräldrar klagade på kompisstipendiet det här året.

Antagningsreglerna är fortfarande oklara och hanteringen känns oproffsig. Aime och Alice önskar att det förtydligas så att de vet vad de får göra och vad de får svara och när.

Idag startades luciaplaneringen upp med ett luciamöte. Håkan Mayer deltog och talade om koreografi. Årets luciakonsert blir den 16:e december.

Och nu, i denna stund, försöker musiklärarna ta semester. Hoppas de lyckas.

§189. Övriga frågor

Tomas har en fråga om vår webbsida och om hur vi ska lyckas få den aktuell. Det är något tekniskt fel med facebookintegrationen. Daniel kollar upp vad som är fel, så räcker det med att uppdatera med facebookinlägg för att få information att hamna på hemsidan kontinuerligt. Aime ser till så Daniel får access till facebook-administrationen.

§190. Nästa möte

Tomas kallar till nästa möte närmre hösten.

§191. Mötets avslutande

Mötet avslutades i positiv anda kl. 18.49

Rulla till toppen