Styrelsemöte 22-08-22

Dagordning

§192. Mötets öppnande
§193. Godkännande av dagordning
§194. Föregående protokoll
§195. Ny rektor
§196. Kassören
§197. Vårkonsert
§198. Musiklärarna
§199. Övriga frågor
§200. Nästa möte
§201. Mötets avslutande

§192. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.09, ihop med inmundigandet av buffén som serverades hemma hos Tomas med att Tomas säger ”Välkomna hit!”

§193. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner enhälligt dagordningen.

§194. Föregående protokoll

Mötet godkänner föregående protokoll. Aime ska komma ihåg att skicka access till facebook till Daniel.

§195. Ny rektor

Magnus har slutat som rektor innan sommaren och Madeleine som är på Hagaborg nu är TF rektor. Thomas Törnqvist blir biträdande rektor på högstadiet specifikt riktad till musikklasserna. Tomas bjuder in den nya rektorn till nästa möte, så att föräldraföreningen kan presentera sig själva för Thomas.

§196. Kassören

Kassören Jessica har inte så jättemycket att säga. Året är slut om en vecka drygt. Jessica upplyser om att vi fortfarande inte har några revisorer. Jessica kollar med Per Johansson, som varit kassör tidigare, och som reviderade föregående verksamhetsår om han kan revidera även detta år. Vi behöver dock välja revisorer på årsmötet och konstaterar att valberedningen är representanterna för årskurs 7, d v s Moa Näsström och  Pernilla Edström. Tomas hör av sig till valberedningen. Jessica önskar tydligare specifikation på utbetalningar så att det lättare går att bedöma om fakturor stämmer. Jessica avslutar med att konstatera att ”det ser ut som att året har gått bra”.

Mötet ajournerades 19.36 för att ta bort disk och servera äppelkaka.

Mötet återupptas kl. 19.44.

§197. Luciakonsert

Luciakonserten är bokad de 16:e-17:e december. Marie Bryggegård och Johanna gör sina sista år i produktionsgruppen år och det är noga att vi har framgång i successionsplaneringen och hittar nya personer som kan ta över styrning av produktionsgruppen.

§198. Musiklärarna

Vi hoppas på push och hjälp från nya biträdande rektor Thomas om hur det ska gå till vid ansökningsprocessen till musikklass (som varit allt annat än harmonisk och enkel). Rektor Mikael önskar att musikklasserna marknadsför sig ute i andra skolor, men Aime konstaterar att det är svårt att få till något som är marknadsföringsmässigt fångande på kort tid. Det behöver planeras för att det ska bli något som marknadsför. Aime har frågat rektorn efter vårens utlovade rollups, men då var pengarna i budgeten slut. Det vore fortfarande önskvärt att ha lite material att ställa upp i samband med konserter och andra framträdanden så att de som ser sjungningar vet vilka som sjunger.

§199. Övriga frågor

Michael frågar: Varför är vi alltid i Sundstaaulan och t ex inte på CCC? Sundstaaulan är varm och inte helt optimal alltid.
Aime svarar att hon är rätt säker på att det är en kostnadsfråga. Det är mycket dyrare att vara t ex på CCC. Aime ska ställa frågan till CCC i alla fall så vi vet vad skillnaden är.

Tomas rapporterar att han deltagit på det tidigare utlysta utredningsmötet som Johan Sjövall initierat. Det ställdes en del frågor om medlemsavgifter och ansvarsfördelningen mellan skolan, Värmlandsoperan och föräldraföreningen. Även rättviseaspekterna dryftades. Tomas känsla av mötet och uppfattar att det ser ljusare ut framåt än vad det kändes som för ett år sedan.

§200. Nästa möte

Thomas S undrar vad vi ska äta då. Mötet uppfattar frågan som delvis ironisk, men samtidigt som en indikation på att vi haft ett väldigt trevligt möte idag. Vi siktar på att köra fysiska möten framledes och förlägger nästa möte till musikhuset. Tomas tar fram en lista med förslag på datum och skickar ut.

§201. Mötets avslutande

Mötet avslutades i positiv anda i sensommarkvällssvalkan kl. 20.22

Rulla till toppen