Styrelsemöte 22-09-19

Dagordning

§202. Mötets öppnande
§203. Godkännande av dagordning
§204. Föregående protokoll
§205. Ny rektor
§206. Kassören
§207. Föräldramöten
§208. Musiklärarna
§209. Övriga frågor
§210. Nästa möte
§211. Mötets avslutande

§202. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18.01.

§203. Godkännande av dagordning

Mötet godkänner enhälligt dagordningen.

§204. Föregående protokoll

Tomas har tittat på protokollet från föregående möte och mötet godkänner mötet.

§205. Ny rektor

Tomas välkomnar ny rektor, Thomas Törnqvist, som deltar på plats i mötet.

Thomas T presenterar sig själv i en kort resume med livssituation, intressen och karriär.

Tomas H, berättar om hur han upplevt arbetet med rektorer de föregående åren.

Tomas H äskar om en presentationsrunda från övriga i styrelsen, varvid alla på mötet presenterar sig för den nya rektorn.

En av Thomas Ts uppgifter som han känner till just nu är att vara skolans länk mellan föräldraföreningen och musikklasserna. I övrigt har han ännu inte helt koll på alla delar som hans ansvar kommer att rymma.

Johanna skickar med att hon upplevt att Kulturskolan kommunicerar att Norrstrandsskolan är aviga till att erbjuda instrumentlektioner på plats. Aime förklarar att det högst troligt har med lokaltillgången på skolan att göra.

Thomas T tackar styrelsen för att han fick besöka varvid styrelsen tackar för att Thomas T tagit sig tiden, varvid Thomas T lämnar mötet.

§206. Kassören

Kassören har inte så mycket att tillägga. Andra arbetsuppgifter har fått fokus, men det jobbas på årsbokslutet och det finns i övrigt inget att belysa. Helt sant är det dock inte då Jessica tillägger att hon önskar få ett mail med de som ska få stipendier så att hon vet vad som är beslutat utan att behöva forska. Mötet förmedlar namnen på de som ska ha stipendier i ett mail till Jessica.

Jessica önskar att vi uppmanar på föräldramöten om att man ska betala in medlemsavgifter. De som är planerat att vara föräldraföreningsrepresentanter på föräldramötena tar med sig önskemålet och lovar på heder och samvete att göra så.

Per har tackat ja till att vara revisor. Valberedningen i form av Johanna och ordförande Tomas följer upp och kontrollerar så att Per har begripit i vilken omfattning han förväntas finnas tillgänglig som revisor, då det råder någon form av förvirring om huruvida det gällde endast årsmötet eller kommande år.

§207. Föräldramöten

Tomas undrar om informerandet på föräldramöten har gått bra. Johanna uppfattar att det gick bra i 7:an men att det var svårt att få engagemang och hitta personer till produktionsgruppen etc. Övriga har inte haft sina föräldramöten ännu.

Det är svårt att få till forum och listor för t ex lucia och andra aktiviteter utan att hantera personuppgifter på otillbörligt vis, och Johanna önskar att vi undersöker hur vi kan göra för att det ska bli enklare. GDPR skapar en del låsningar i vad som går att göra på enkelt sätt med hjälp av molntjänster och liknande.

§208. Musiklärarna

Aime rapporterar:

Soppluncher har vi haft med årskurs 6. Vi deltog även på kulturnatten lite spontant eftersom att Sundsta hade fått förhinder. Aime hoppas att vi kan få komma med även nästa år.

Fredricelund och Kronoparken kommer till Norrstrandsskolan med elever 24 oktober, på FN-dagen. Då får vi möjlighet att göra reklam för musikprofilen. 27-28/10 uppträder vi i Mitt i City. Sedan är det Första advent med uppträdande på Mitt i City 27/11.

13/12 är det två luciatåg och 20/12 ska musikklasserna sjunga på en jullunch.

§209. Övriga frågor

Tomas lägger till i övriga frågor att det behöver framgå på Norrstrands musikklassers hemsida hur man gör för att bli medlem. Sekreteraren åtar sig att uppdatera hemsidan med sådan information och vara noga med att medlemskapet är frivilligt.

§210. Nästa möte

Nästa möte är årsmötet, måndag 17 oktober.

§211. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 18.48 när sekreteraren måste gå iväg. Mötet fortsätter prata utanför protokollet.

Rulla till toppen