Styrelsemöte 22-11-14

Dagordning

§238. Mötets öppnande
§239. Godkännande av dagordning
§240. Föregående protokoll
§241. Kassören
§242. Luciakonsert
§243. Musiklärarna
§244. Utredningssvar
§245. Övriga frågor
§246. Nästa möte
§247. Mötets avslutande

 

§238. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§239. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

§240. Föregående protokoll

Inga noteringar.

§241. Kassören

Kassören hade inget speciellt att rapportera

§242. Luciakonsert

Avtal underskrivet, nu med nye operachefen.
Stolar fram och tillbaka? Sköts av åk9. Fredag morgon extra viktigt att fylla. Det
roddas och är under kontroll.
Utskick gjorda angående tider föräldrar behöver hjälpa till på Lucia. Det mesta är fyllt.
Möjligen något konstigt med Google doc på utskicket – kollas i dator

§243. Musiklärarna

Mitt i city-sjungning avslutat, positivt och bra träning. Allmänheten var nöjd. Ny roll up
har kommit, med nytt namn – istället för musikklass står det musikprofil. Ordföranden
ska fråga rektor om det är ett officiellt namnbyte.
Infomöte 28/11 till åk3 i aulan 18:30. Ska föreningen vara med? Ordföranden
erbjuder sin närvaro. 9g sjunger på skyltsöndagen, 8g och 9g på stan 13dec.
Luciaförfrågningar trillar in och lärarna försöker lösa det. Skolan vill ha också och får
ett firande på måndagen med lussefika och korridorsång.
Lunchkonsert var uppskattat.
Alice ska bli mamma i vår och skolan annonserar inom kort efter vikarie. Föreningen
önskar Alice lycka till och välkommen åter.

§244. Utredningssvar

Daniel ska vara talesperson med kontaktväg. Skickas in inom kort.

§245. Övriga frågor

Ordförande ska påminna nye bitr rektor om att det är dags för traditionsenliga mötet.

§246. Nästa möte

Nästa möte 2022-12-05 18:00 Musikhuset.

§247. Mötets avslutande

Mötet avslutades

 

Rulla till toppen