Styrelsemöte 23-03-20

Dagordning

§279 Mötet öppnas
§280 Godkännande av dagordning
§281 Godkännande av tidigare protokoll
§282 Kassören
§283 Musiklärarna
§284 Webbsidan
§285 Möte med rektor/skolchef
§286 Övriga frågor
§287 Nästa möte

 

§279 Mötet öppnas

Tomas Hedman öppnade mötet med att hälsa Annie Neumansson välkommen som deltagare.

§280 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§281 Godkännande av tidigare protokoll

Mötet godkände det förra protokollet.

§282 Kassören

Jessica uppdaterar:

Årskurs 9 sökte resebidrag. Det saknades initialt budget och lite uppgifter. Efter lite kommunikation så ser ansökan för att få resebidrag bra ut och kan beviljas. Kulturbidraget är ännu ej applicerbart, då de kulturevenemang som de planerat ej kostar pengar.

Årskurs 6 ska söka resebidrag för att åka till Bodaborg. Magnus Ståhl uppdaterar Jessica med intentionen och bollar tillbaka till klassen att formulera en ansökning.

 

§283 Musiklärarna

Annie berättar att vi ska ha en vårkonsert den 15:e maj på Sundsta. Inget Carmina Burana blir av då Värmland Opera har ont om pengar. 4C skulle haft en lunchkonsert, men den blev avblåst samma dag som Alice blev indisponibel. Ny konsert planeras.

6C ska ha klasskonsert någon gång. Inte bestämt ännu.

Aime har skickat fråga om när ansökan för musikstipendier ska var inlämnade. Stipendier ska vara inlämnade innan 1 maj. Instruktioner finns på ”Aimes lapp”.

Mötet utsåg Lina Helgerud, Robert Granbom till stipendiekommitté.

§284 Webbsidan

Sidan fungerar. men Håkan har inte lyckats lämna över sidan till Erik ännu. Vi ska fundera på vad sidan ska fylla för syfte innan Erik gör några förändringar. Tomas bjuder in Erik på nästa möte när vi ska diskutera vilka

§285 Möte med rektor/skolchef

Tomas Hedman och Johanna träffade Thomas Törnqvist och Johan Sjövall den 23 februari för att följa upp kring den utredning som genomförts från kommunen. Thomas sammanfattar mötet med att målet med mötet var något oklart, men mötet var överens om att både skolan och föräldraföreningen ska fortsätta verka för att motverka stress och psykisk ohälsa och att det inte ska finnas ”vi och dom”-känsla mellan musikklasserna och klasserna.

Ansökningsprocessen för årskurs 4 resulterade i 37 sökande och 21 intagna. Det är ett fallande intresse överlag, både med ansökningar till kulturskolan och musikestet på Sundsta. Tomas önskade att det fanns mer informationsmaterial om musikprofilen från kommunen.

Inga beslut kommer att fattas med underlaget i rapporten, men kommer att vara guidande för hur man ska kunna öka intresset för musikprofilen.

§286 Övriga frågor

Lina Helgerud framför att man skulle kunna ha en profilering på t ex Vårkonserten och skänka pengar till förmån för offer i kriget i Ukraina. Vid julkonserten så var profileringen framgångsrik och det återkopplades med bilder på det som skänkts och att det hade nått fram. Mötet tycker att det kan vara en bra idé och att biljettpriset höjs med 10 kronor som går till krigets offer i Ukraina. Lina Helgerud reder ut processen och var de insamlade medlen ska levereras för att nå fram. Eleverna behöver uppdateras med denna information så att det kommer med på affischer och att den konstnärliga delen kan hanteras av musiklärarna i den mån det är tillämpligt. Annie tar med sig informationen till Aime. Annie förmedlar även till 8:orna att de kan sälja fika i entrén till vårkonserten och få pengar till klasskassan.

§287 Nästa möte

Nästa möte kallas till av Tomas.

§288 Mötets avslutande

Mötet avslutades när larmet påkallade att det skulle aktiveras inom 5 minuter.

Rulla till toppen