Styrelsemöte 23-06-12

Dagordning 

§1. Mötet öppnas
§2. Godkännande av dagordning
§3. Godkännande av tidigare protokoll
§4. Kassören
§5. Musiklärarna
§6. Webbsidan
§7. Vårkonserten
§8. Övriga frågor
§9. Nästa möte
§10. Mötet avslutas

 

§1. Mötet öppnas

Tomas öppnar mötet kl. 18.46 efter inmundigandet av en fin buffe.

 

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enhälligt av mötet.

 

§3. Godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll godkändes av mötet. Ingen hade någon invändning.

 

§4. Kassören

Kassören rapporterar att vårkonserten genererade 80 000 SEK varav 6 000 SEK skänktes till Operation Aid.

Utöver det så har inte så mycket hänt. Kassören var med och informerade på föräldraträffen för de som ska börja i 4:an. Två personer anmälde sig direkt till att medverka i styrelsen. En person känner Jessica namnet på, den andra inte.

Tomas konstaterar att det inte finns information om hur man får ut sina pengar i de fall man söker stipendier. Det vore en bra idé att ta med i instruktionen så att frågor kring utbetalning kan undvikas.

 

§5. Musiklärarna

Aime konstaterar att, baserat på föräldra träffen, så verkar de nya 4:orna vara en lovande årgång. Både 6:or och och 9:or har varit på framgångsrika skolresor. Aime berättar om ljuspunkter från Visby och konstaterar att det var fantastiskt.

Vårkonserten var fin. Ytterligare en person bröt armen på aktiviteten, dock i en paus den här gången. Det verkar vara återkommande.

4C har haft en klasskonsert där 8:orna och 9:orna var med och lyssnade. Den inbringade ingen intäkt, men fick vikarier att fälla tårar. Lönsam på sitt sätt.

Inget om frånfället av elevens val och framtida utsikter för profilutbildningar har kommenterats till föräldraföreningen. Vi sitter lugnt i båten och inväntar tydligare riktlinjer och beslut i frågan innan vi låter oss förstå hur vi behöver agera.

Samtalet glider över till att i stort handla om relationen mellan skolan, föräldraföreningen och musiklärarna och hur olika rektorers inställning till profilen har varit genom åren. Mötet konstaterar att det underlättar för alla inblandade om både musikklassernas mentorer och skolans rektorer har ett aktivt intresse av innehållet i den verksamhet som förknippas med musikklasserna bedrivs. Frågan i allmänhet tas med till mötet med rektorerna i morgon där föräldraföreningen också ska lyfta frågan om huruvida mentorer och rektorer kan bli bjudna av skolan att beskåda de föreställningar som erbjuds av musikklasserna, eller om det krävs att föräldraföreningen gör en insats för att locka dem till dessa tillställningar.

Mötet adjungeras för dessert. Tårtan var oerhört god. Annie har svårt att koncentrera sig.

§6. Webbsidan

Erik rapporterar att han äntligen har fått tillgång till webbsidan. Sekreterare återbesöker föregående protokoll och upplyser mötet om vad vi sa på senaste mötet.

Saker som är bra att få med från sidan:

  • Information om stipendier
  • Korrekt länkning för att få info om hur man söker
  • Plats för FAQ
  • Integration mot event i Facebook
  • Allmänt om föräldraföreningen

Erik kan utgå från Astra-temat, och anpassa det tillämpligt för att det ska bli identifierande för musikklasserna.

§7. Vårkonserten

Vårkonserten samtalades det om under musiklärarpunkten så det mesta var redan avhandlat. Betalningslogistiken fungerande mycket bättre i år i jämförelse med förra året. Med få undantag så har swish fungerat väldigt bra som betalmedel.

§8. Förberedelse inför hösten

Med anledning av förra årets något försenade uppstart i luciakonsertarbetet, så önskar Tomas att vi funderar på vad vi kan förbereda redan nu för att komma igång direkt i höst.

Erik Hermansson lyfter att fördelningen av dörransvar bör hanteras på samma sätt som övriga positioner och platser i organisationen runt luciakonserterna. Det var tidsödande och bör kunna kopplas till något annat ansvar, t ex att den som ansvarar för ett visst omklädningsrum också har ansvar för att hantera en viss dörr.

Ordförande tar kontakt med produktionsansvarig redan i augusti för att vara överens om en planering och kunna påverka föräldrar och andra deltagare så tidigt som möjligt under hösten. Tillsammans ser de till att det tidigt skickas ut information till alla föräldrar om vad Luciakonserten är och hur man kan engagera sig som funktionärer och annat.

§9. Övriga frågor

Fråga om det finns något i stadgarna om hur länge man sitter i styrelsen. Det finns det endast för ordförande och vice ordförande som sitter två år vardera omlott. Övriga sitter kvar så länge de mäktar med.

§10. Nästa möte

Tomas bokar nästa möte till den 21:e augusti 2023 för uppstart av styrelsearbetet kl 18 i musikhuset.

§11. Mötet avslutas

Tomas förklarar mötet avslutat kl. 20.20 i god ton och sommarväder.

Rulla till toppen