Styrelsmöte 23-05-08

Dagordning 

§  1    Mötet öppnas
§  2    Godkännande av dagordning
§  3    Godkännande av tidigare protokoll
§  4    Kassören
§  5    Musiklärarna
§  6    Webbsidan
§  7    Vårkonserten
§  8    Övriga frågor
§  9    Nästa möte
§ 10   Mötet avslutas

 

§1. Mötet öppnas

Tomas öppnade mötet 4 minuter innan sekreteraren var på plats.

§2. Godkännande av dagordning

Sekreteraren förmodar att dagordningen godkändes.

§3. Godkännande av tidigare protokoll

Inget föregående protokoll finns publiceras och kunde således inte godkännas. Föregåenden protokoll.

§4. Kassören

Sekreteraren uppfattade inte riktigt vad kassören hade att rapportera.

§5 Musiklärarna

Aime berättar att de jobbar inför vårkonserten den 15:e och att det är mycket att göra med den. Det är svårt att få rum med

4:orna har haft en konsert i fredags och 6:orna ska ha klasskonsert inom kort.

Tomas kommer skicka en skrivelse till skolan över att föräldraföreningen uttrycker missnöje med att föräldrar inte kan närvara vid 9:ornas skolavslutning. Kanske finns det redan tekniska möjligheter att konsumera avslutningen via annan media, men det är i dagsläget okänt.

Det är inte många som har sökt till musikprofil i samband med ny sökperiod. De flesta som inte blivit antagna vid antagningen inför skolstart har funnit på annat och vill inte byta.

Musikklasserna fyller 30 år i år. När musikklasserna fyllde 20 år, firades det med att alla tidigare elever bjöds in till att

§6. Webbsidan

Vi har nu kontroll på webbsidan.

Sidan ska främja

 • SEO för att det ska gå att söka efter information om musikklasserna
 • Göra reklam för musikprofilen för att främja att elever söker. Varför vill man gå i musikklass?
 • Lyfta fram kommande evenemang (integration med evenemang i annan plattform t ex facebook så att det inte finns fler källor som hamnar i synk)
 • FAQ
  • För dig som förälder
  • För dig som elev
 • Hur man engagerar sig i föräldraföreningen
  • Vilka roller kan man jobba med?

Vi slutar publicera styrelseprotokoll och skriver ett mötesreferat för publik konsumtion.

”Den ska se bra ut. Och fungera som andra webbsidor. I mobil och över allt.”

Sekreteraren uppdrar åt Erik att ta fram ett utkast för en förenklad webb med ovanstående möjligheter. Vi kan byta webbhotell.

Styrelsen uppdras att söka en ansvarig för kommunikationen på webbsidan och sociala medier.

§7. Vårkonsert

Musiklärarna har inget ytterligare att tillföra kring innehållet. Styrelsen bidrar med att administrera biljettförsäljning i entrén innan konserten. Inget fika kommer att säljas. Styrelsen anmodas att infinna sig i Sundstaaulans entré mellan 17.15-17.30 innan konserten.

Kassören förmedlar biljetter och Swishkoder till Tomas innan konserten. Tomas tar med diplom. Tejp.

§  8    Övriga frågor

3 stipendier har sökts och 3 har godkänts. Grattis stipendiesökare. Kul, tycker Tomas. Stipendiekommittén uttrycker med glimten i ögat att det var ett ”betungande jobb”.

§  9    Nästa möte

Nästa möte är måndag 12 juni kl. 18.00 hemma hos Tomas. Det brukar vara ”knytkalas”. Tomas mailar ut till styrelsen att samordna vad som ska knytas ihop och av vem.

§ 10   Mötet avslutas

Mötet avslutades i tid kl. 19.01

 

Rulla till toppen